In dit artikel kun je lezen wat er in deze release is opgelost.

(166737) Een klant kreeg een melding dat bij het exporteren van gebruikers de export te groot was om te exporteren. Hierdoor kon deze klant geen gebruikerexports meer uitvoeren. We hebben de limiet voor exports opgehoogd voor alle klanten om dit probleem te voorkomen.

(166654) Bij het publiceren van een leerpad met een LTI kon er een foutmelding "LTI bestaat niet" getoond worden.

(167315) De melding "Index was out of range" werd getoond bij het verplaatsen van een document tussen twee secties. De melding werd getoond nadat ze op de publicatieknop hadden gedrukt.

(166389) Bij het publiceren van een leerpad kreeg een klant de melding "Kan de leeractiviteit niet publiceren vanwege een fout bij het instellen van het hoofdelement."

Heb je het antwoord gevonden?