In dit artikel kun je lezen wat er in deze release is opgelost.

NIEUW - Het herberekenen van leerpaden nav een wijziging wordt efficiënter afgehandeld

Wijzigingen op leerpaden worden na het publiceren, doorgerekend op het effect die ze hebben op statussen van actieve en afgeronde leerpaden van lerenden. Afhankelijk van de grootte van de organisatie en de complexiteit van het leerpad kan dit een intensieve taak zijn voor LearnLinq.

Dit proces legde een behoorlijk beslag op de capaciteit van LearnLinq, vandaar dat we besloten hebben om dit proces efficiënter op te zetten.

Voortaan zal niet iedere wijziging, een herberekening van het leerpad meer in gang zetten. Alleen als dit noodzakelijk is worden deze berekeningen doorgevoerd.

Dit heeft wel als consequentie dat de eerder veel toegepaste workaround om statussen te corrigeren door het leerpad opnieuw te publiceren, komt te vervallen.

Dit lossen we op twee manieren op. Allereerst initiëren we een dagelijkse controle en correctie (indien nodig) op statussen. Hierdoor zullen klanten vrijwel niet meer tegen verkeerder statussen aanlopen. Deze correctie doen we voor nu even dagelijks handmatig, maar zullen we spoedig geautomatiseerd laten uitvoeren.

Mocht dit toch nog het geval zijn dan kunnen klanten dit melden bij support. We zullen deze herberekening dan alsnog voor de klant doorvoeren.

Tevens zullen we de correcties die we dagelijks doen registreren voor nadere analyse en verbetering van het (herbereken)proces.

Het gevolg van deze aanpassing is dat wijzigingen aan leerpaden nu sneller afgehandeld worden en de wijzigingen minder beslag leggen op de capaciteit. Hierdoor werkt LearnLinq in z'n geheel aanzienlijk sneller, voor al zijn gebruikers.

Opgelost in deze release:

(161748 / 161804) Positieve resultaten werden niet getoond bij het terugkeren in het leerpad.

(139679 / 160502) Bij Goodhabitz trainingen kon het voorkomen dat als er gebruik gemaakt werd van de Progress LTI setting voor het leerpad, de status niet behouden bleef na het sluiten en herstartten van een LTI (verschillende sessies). Bij het verlaten van de sessie werd het resultaat niet opgeslagen en de deelnemer begon daardoor bij het terugkeren altijd met een schone lei.

(140753) In een uitzonderlijk geval kan het voorkomen dat een leerpad onvolledig verwijderd wordt. Dan is het leerpad op enkele plekken nog zichtbaar. Dit hebben we opgelost.

(129477) We hebben de controle op een correct ingevoerd e-mail adres gestandaardiseerd en daarmee verbeterd. Hiermee voorkomen we eventuele problemen in het werken met LearnLinq, die kunnen ontstaan bij het invoeren van een verkeerd of incompleet e-mail adres.

Heb je het antwoord gevonden?