Opgelost in deze release:

(136836) Gebruikers konden niet starten met een leerpad, omdat de eerste leeractiviteit kon niet gestart kon worden. Tevens was de status van de deelnemers voor dit leerpad in het planning niet op te vragen. Bij het klikken op de deelnemer krijg je normaliter de voortgang te zien. Nu werd dit scherm niet getoond.

(129950) Bij twee nieuw aangemaakte, identieke leerpaden (met gedeelde leeractiviteiten en alleen verschillende namen) was één van de leerpaden niet vindbaar in het voortgangsoverzicht. Tevens was het betreffende leerpad beschikbaar in de catalogus. Daar kreeg de gebruiker een foutmelding: "Object reference not set to an instance of an object" bij het starten van het leerpad.

(137559) Een klant meldde een leerpad dat om onduidelijke redenen niet te verwijderen was. Ook het "Gebruikt in Leerpaden" overzicht gaf aan dat de betreffende leeractiviteit(en) niet (meer) in gebruik waren.

Heb je het antwoord gevonden?