Kijk hier voor de overige release notes.

Opgelost in deze release:

(137651) Bij het bewerken van de stam van een grote Organisatorische eenheid-boom(stuctuur), kreeg een klant een zogenaamde "connect time-out" waardoor de bewerking niet opgeslagen kon worden.

(127176) Het verwijderen van scorm files, leidde niet tot een verlaging van de verbruikte ruimte.

(127227) Deelnemers waren geslaagd voor een leeractiviteit, maar kregen de status "verlopen"

(127345) Een klant zag dubbele namen ontstaan na het updaten van een organisatorische eenheid.

(127520) Bij het inschrijven van een leerpad met een behaald alternatief resultaat werd onterecht een bericht gestuurd dat het (nieuw ingeschreven) leerpad binnen X tijd gehaald moest worden.

(127365) Bij het toevoegen van grote sets externe resultaten aan een SCORM-leeractiviteit wordt een fout weergegeven.

(127228) Bij een gedeelde klassikale sessie werd na het publiceren het aantal deelnemers niet bijgewerkt

(127427) Voor een nog niet gepubliceerd leerpad was het mogelijk om naar een overzicht te gaan om te zien waar het leerpad gebruikt werd. Dit leverde een error op. Nu tonen we dit overzicht pas als het leerpad gepubliceerd is, waarmee het probleem verholpen is.

(127220) Een klant kon gebruikers niet verwijderen.

(127437) Bij het toevoegen van activiteit met langere bibliotheektitel overlapt deze titel het activiteit ID.

(127426) Bij het verwijderen van een nog niet gepubliceerd leerpad werd de volgende foutmelding getoond: "An error occurred while updating the entries. See the inner exception for details."

(128202) Er werd een vreemde melding (Learning path 6525 not found (probably..) in de longrunningtasks lijst getoond.

(127554) Deelnemer kan leerpad niet openen. Deelnemer was gezakt voor zijn leeractiviteit, maar had de status "Bezig", waardoor extra kansen geven geen optie was om de deelnemer te helpen.

Heb je het antwoord gevonden?