In dit artikel vind je een overzicht van veelvoorkomende vragen en antwoorden die je zelf al kunt onderzoeken. In veel gevallen ligt het antwoord op jouw vraag over gebruikersgegevens niet in LearnLinq maar in de bron die de gegevens levert, doorgaans is dit de HR Applicatie.

Kom je er met deze vragen en antwoorden niet uit zal Support de melding doorsturen naar de afdeling Development of Consultancy.

Waarom staat een gebruiker niet in LearnLinq?

 1. Een gebruiker moet minimaal voldoen aan een verplicht aantal gegevens.

  • Gebruikersnaam

  • Naam

  • E-mail

  Als één of meerdere gegevens ontbreken in de bron wordt de gebruiker niet aangemaakt. Controleer ook of de gegevens correct zijn ingevoerd, zoals bijvoorbeeld het gebruik van spaties of verkeerde leestekens in een e-mailadres.
  Oplossing:
  Pas de gegevens in de bron aan en controleer een dag later of de gebruiker nu wel is aangemaakt in LearnLinq.

 2. Als de gebruiker in de bron wel voldoet aan alle minimaal verplichte gegevens maar toch niet mee is gekomen in de koppeling, kan dit een aantal oorzaken hebben:

  • De gebruikers die vanuit de bron komen zijn gefilterd op basis van functie en/of afdeling en deze gebruiker voldoet niet aan het filter. Controleer de gegevens, indien de gebruiker wel zou moeten voldoen aan het filter moet het aangepast worden in de bron.

  • Controleer of het maximaal aantal licenties in Learnlinq bereikt is. Als het maximum bereikt is worden er geen gebruikers meer ingelezen en kan er contact opgenomen worden via de chat om de licentie te verhogen.

Let op: Controleer of er specifieke maatwerk afspraken voor de koppeling zijn gemaakt waaraan de gebruiker moet voldoen. Er kan bijvoorbeeld afgesproken zijn dat gebruikers pas vanuit de bron mee mogen komen als de in-dienst datum is gepasseerd.

Ook kan er in plaats van een bronbestand een koppeling zijn met de API of de Connector (AFAS). Bespreek het in dit geval met je technische applicatiebeheerder.

Waarom kan een gebruiker niet inloggen in Learnlinq?

In het geval de gebruiker wel bekend is in LearnLinq, kun je met de gebruiker de volgende punten doornemen:

 • Heeft de gebruiker een e-mail ontvangen voor het instellen van een gebruikersaccount?

  Indien dit niet het geval is, controleer SPAM filters of leidt de gebruiker naar LearnLinq en maak gebruiker van Wachtwoord vergeten.

 • Heeft de gebruiker gebruik gemaakt van Wachtwoord vergeten om een nieuw wachtwoord aan te maken?

  Bij een correct ingevuld e-mailadres zou de gebruiker een e-mail moeten ontvangen om het wachtwoord opnieuw aan te maken.

 • Is het e-mailadres wat bij de gebruiker bekend is gelijk aan het e-mailadres wat in LearnLinq staat?

  Gebruikers kunnen één of meerdere e-mailadressen hebben. Er moet gebruik gemaakt worden van het e-mailadres zoals deze in LearnLinq vermeld staat. Deze kun je vinden door via Gebruikers in het menu naar het juiste gebruikersaccount te gaan en deze te openen. Let hierbij op dat de inlognaam kan verschillen van het ingestelde e-mailadres.

 • Klopt de URL (link) die de gebruiker heeft aan de volgende structuur: [klantnaam].learnlinq.com?

  Neem de URL samen met je gebruiker door.

 • Staat er in het veld Gebruiker heeft toegang tot een datum in het verleden?

  Ook deze informatie kan gevonden worden bij het gebruikersaccount van deze persoon. Indien deze gebruiker geen toegang meer heeft en dit onterecht is, zal dit aangepast moeten worden in de bron.

 • Klopt de gebruikersnaam die de gebruiker gebruikt?

  Controleer met de gebruiker de gegevens in het veld Gebruikersnaam in het gebruikersaccount.

De gebruiker meldt dat zijn gegevens in LearnLinq niet kloppen, wat kan ik controleren?

 • Kloppen de verplichte gegevens in LearnLinq met de bron?

  • Indien dit niet correct is, pas dan de gegevens aan in de bron en controleer de gegevens nadat de koppeling weer is uitgevoerd.

 • Komt de gebruiker meerdere keren voor in het scherm Gebruikers in LearnLinq?

  • Controleer of er wijzigingen zijn doorgevoerd in de bron waardoor er een tweede account is aangemaakt.

 • De gebruiker meldt dat er andere leerpaden zijn toegevoegd of verwijderd bij de verplichte leerpaden.

  • Heeft de gebruiker een andere functie of afdeling toegewezen vanuit de bron kan het zo zijn dat de gebruiker onder een andere doelgroep valt. Eerder behaalde resultaten moeten zichtbaar blijven in het Portfolio. Klopt dit niet, is het goed om op basis van de andere aandachtspunten een controle uit te voeren.

 • De gebruiker meldt dat er geen Team Voortgang beschikbaar is.

  • Controleer of de gebruiker nog gekoppeld is aan de Organisatorische Eenheid via Instellingen in het menu.

  • Controleer of er wijzigingen zijn doorgevoerd in de bron.

  • De gebruiker moet handmatig gekoppeld worden aan de Organisatorische Eenheid omdat dit hiërarchisch niet mee komt vanuit de bron. Dit kan per ongeluk verwijderd zijn, niet bekend zijn of nog niet uitgevoerd zijn.

 • Voor de gebruiker zijn er gewijzigde gegevens niet doorgevoerd in LearnLinq.

  • De gegevens moeten in de bron aangepast worden.

  • In het betreffende vrije veld staat aangegeven dat de gebruiker hier zelf gegevens moet invoeren via Profiel wijzigen.

Team Voortgang is voor niemand meer benaderbaar, wat kan ik controleren?

Voor de volgende stappen kun je het beste contact opnemen met de technische applicatiebeheerder of de verantwoordelijke voor het inrichten of klaarzetten van de bronbestanden binnen jouw organisatie.

 1. Controleer of er wijzigingen zijn geweest vanuit de bron waardoor de gebruikers niet meer gekoppeld zijn aan de Organisatorische eenheden.

 2. Controleer in LearnLinq of de Organisatorische eenheden nog aanwezig zijn.

 3. Controleer of de bronbestanden aangeboden zijn in de juiste map met de juiste omschrijvingen (via sFTP).

 4. Controleer in de omgeving of er bronbestanden dubbel worden aangeboden, dus oudere bronbestanden nog aanwezig zijn.

Indien er afwijkingen geconstateerd zijn en dit niet zelfstandig vanuit de bron of de bronbestanden is aan te passen kan de consultant hier ondersteuning of advies in geven. Het kan hierbij ook het advies zijn dat er ondersteuning nodig is vanuit de leverancier van de applicatie die de gegevens aanlevert.


Heb je het antwoord gevonden?