Kijk hier voor de overige release notes.

Opgeloste bugs:

(2191) de nieuwe filter in de voortgangsrapportage filterde niet goed. Waardoor als je bijvoorbeeld op verplichte leeractiviteiten filterde ook niet verplichte leeractiviteiten zag.

(2125) Na het importeren van resultaten voor een editieleerpad met een genest leerpad, gaf het hoofd leerpad wel de goede status weer, maar het geneste leerpad niet. (fix voor ondermeer IrisZorg)

(1444) Het was voor een klant niet mogelijk om een leeractiviteit te verwijderen bij een gepubliceerd leerpad.

Heb je het antwoord gevonden?