Kijk hier voor de overige release notes.

Opgeloste bugs:

(2100) Bij een lang lopende taak blijft lopen na verwijderen van deelnemers bij een leertraject.

(1644) Wanneer een deelnemer een LTI start, zien de studenten het bericht "Geblokkeerd voor deze gebruiker" en wordt het element weergegeven in de browser.

(2007/2005/1987/2002) Wanneer een beheerder probeerde een gebruiker handmatig toe te voegen, te verwijderen, of een functie probeerde te wijzigen werd de melding "Object reference not set to an instance of an object" getoond. Waardoor de account niet aangemaakt / verwijderd kon worden.

(1622) In het voortgangsoverzicht werden de statussen verlopen en vernieuwen niet getoond in de donut grafiek.

(1203) Workflow-instelling 'Doorgaan met' werd niet gewist wanneer het element naar de laatste positie in leerpad wordt gesleept.

(1017) Als de gebruiker een ongeldige link voor de onlinevergadering typt, vermeldt de tekst van het foutbericht dat de 'URL niet overeenkomt met het URL-formaat'. We hebben deze melding verduidelijkt.

(1712) Bij de nieuwe doelgroepen functionaliteit was het mogelijk om bij het samenstellen van de groep een gebruiker / functie etc zowel te kunnen in- als uitsluiten van de groep (kolommen inclusief/exclusief). Dat werkte verwarrend. Nu kun je een gebruiker / functie etc alleen in of uitsluiten.

(1820) Bij de nieuwe doelgroepen functionaliteit stond in het dialoogscherm om doelgroepen voor een groep te selecteren, een button 'Toepassen'. Dit hebben we aangepast naar 'Opslaan'.

(1821) Bij de nieuwe doelgroepen functionaliteit klopte de titel van het dialoogscherm "Wijzigen leerpath" niet. Dit was verwarrend. We hebben dit aangepast naar "Selecteer doelgroep".

(1939) Bij de nieuwe doelgroepen functionaliteit zorgde een te lange groep naam voor layout problemen.

Heb je het antwoord gevonden?