Kijk hier voor de overige release notes.

De vernieuwde groepen functionaliteit

De doelgroepen functionaliteit is een veel gebruikte functionaliteit, waarmee gebruikers automatisch ingeschreven worden op (verplichte) leerpaden. Een belangrijk onderdeel van LearnLinq.

Dankzij de input van vele klanten hebben we in deze release, mooie verbeteringen kunnen doorvoeren. De nieuwe doelgroepen functionaliteit die we nu uitleveren, is de meest gevraagde feature van de LearnLinq roadmap.

Met de verbeterde functionaliteit lossen we de volgende problemen op voor jullie:

  • Herbruikbaarheid van groepen

  • Het kunnen uitzonderen van deelnemers en groepen

  • Efficiënter beheer

  • Inzicht hebben in het gebruik van groepen

  • “Iedereen” als groep kunnen inzetten

Verder vormen deze aanpassingen een belangrijke basis voor toekomstige doorontwikkeling. Het flexibel kunnen inrichten van groepen en het hergebruiken van groepen gaat daar een belangrijke rol in spelen.

De oplevering

Deze oplevering bestaat eigenlijk uit 2 delen:

Deel 1. Het samenstellen van doelgroepen (= de verbeterde groepen functionaliteit) en

Deel 2. Het samenstellen van (generieke) groepen (= om in te zetten voor bijvoorbeeld doelgroepen, = nieuw onderdeel)

1. (Verbeterde) doelgroepen functionaliteit

Zoals gezegd wordt de groepen functionaliteit vervangen. Met de groepen functionaliteit kun je een groep van deelnemers samenstellen die je automatisch wilt laten inschrijven voor het betreffende leerpad.

Bij op de Planning > Leerpad pagina is nu een nieuwe tab opgenomen genaamd “Doelgroep”. De bestaande groepen functionaliteit hebben we vervangen door een nieuwe overzichtelijkere opzet, waarbij direct duidelijk is wie, waarom onderdeel is van een groep. Het scherm toont wie er voor de groep is ingesloten (Inclusief) en is uitgesloten (exclusief).

Het samenstellen van doelgroepen

Standaard heef een doelgroep (uiteraard) geen deelnemers, door een groep samen te stellen (deelnemers in- / uit te sluiten) worden de deelnemers automatisch (na opslaan) ingeschreven voor het betreffende Leerpad.

Afbeelding: Nieuwe doelgroepen scherm

Afbeelding: Dialoogscherm om deelnemers te selecteren (na klikken op wijzigen)

Het samenstellen van een groep hebben we aanzienlijk flexibeler gemaakt. Naast Functie en Organisatorische eenheid is het er nu ook mogelijk deelnemers te selecteren op basis van: een enkele gebruiker / dienstverband / een groep en (binnenkort) “iedereen”. Over het centraal samenstellen van een (generieke) groep zo meer.

Om de beheerder goed inzicht te geven in het gebruik van doelgroepen, hebben we naast het doelgroep overzicht (hierboven) ook bij de gebruiker, een organisatorische eenheden en bij een functie een overzicht opgenomen. Neem bijvoorbeeld een Gebruiker, onderstaand dialoogscherm geeft voor Amber de Vries inzicht in welke groepen ze gebruikt wordt. Handig om te weten indien je bijvoorbeeld inzicht wilt hebben welke verplichte e-learning aan deze gebruiker toegekend is via doelgroepen.

Afbeelding: Gebruiker detailscherm geeft inzicht in groepen waar gebruiker onderdeel van uitmaakt

2. (generieke) groepen

Zoals hierboven al besproken introduceren we een nieuw type groep. Naast de groepen die we al kennen (functie / organisatorische eenheid, etc ) waar een deelnemer onderdeel van uit maakt, introduceren we nu ook een groep die je centraal kunt aanmaken en (decentraal, denk aan doelgroepen) kunt hergebruiken. Het doel van deze groep is om deze in te zetten in veel gebruikte situaties, waarmee het repeterend samenstellen van deze groep voorkomen wordt.

Neem bijvoorbeeld een BHV groep, die vaak bestaat uit losse deelnemers. Hier zou je centraal een groep voor kunnen aanmaken en het als groep bij een doelgroep voor een Leerpad kunnen inzetten. Dit voorkomt veel potentieel handwerk en daarmee tijd en fouten.

Het samenstellen van (generieke) groepen

Terug naar de nieuwe groepen.. Als beheerder, organisator of ontwerper kun je op een vergelijkbare manier als bij doelgroepen nu een groep samenstellen. In het hoofmenu is er een onderdeel bijgekomen genaamd “Groepen”. Na het bepalen van een naam (in onderstaande geval BHV) en een omschrijving stel je de groep samen door deelnemers (of groepen) te selecteren.

Merk op dat de paginaopbouw vergelijkbaar is als bij doelgroepen. Dit hebben we vanwege het gebruikersgemak en de herkenbaarheid gedaan.

Afbeelding: (generieke) groepen samenstellen

Als de nieuwe groep is samengesteld en opgeslagen kan de groep direct worden ingezet.

Afbeelding: Groepen overzichtsscherm geeft inzicht in gekoppelde doelgroep(en)

Het inzetten van een generieke groep voor een doelgroep (bij een leerpad), kan op twee manieren, 1. handmatig bij het samenstellen van een doelgroep of 2. direct bij de groep op bovenstaande pagina.

[2] Een (nieuwe) groep kan eenvoudig direct voor één of meerdere doelgroepen (leerpaden) ingezet worden, door bij “wijzigen” de betreffende leerpaden te selecteren. Hiermee wordt deze groep toegevoegd aan de geselecteerde doelgroepen, waarmee de deelnemers direct worden ingeschreven voor de betreffende leerpaden. Dat scheelt dus veel inrichtwerk, zeker voor nieuwe klanten of voor klanten met nieuwe content.

Deze “generieke” groepen zijn nu alleen nog voor Leerpaden (doelgroepen) in te zetten, maar dit is een krachtige basis, die we voor veel meer functionaliteiten willen gaan inzetten. Denk bijvoorbeeld aan catalogus autorisatie (wie mag welke catalogus items zien?), maar ook voor overige vormen van autorisatie (vb: wie mag de agenda inzien van een gebruiker).

Kortom.. Wordt vervolgd!

Tot slot: wil je meer weten over deze functionaliteit?.. Ga naar de online handleiding onder de intercom knop.

Heb je het antwoord gevonden?