Kijk hier voor de overige release notes.

Opgeloste bugs:

  • (1331) Stap 2 bij het importeren van resultaten in LearnLinq bestaat uit het activeren van de resultaten. Bij het activeren worden de gebruiker 3 opties voorgelegd (Samenvoegen / Individueel / Portfolio). Door een fout, leidde alle opties tot hetzelfde resultaat, het samenvoegen.

  • (1226) De status van bepaalde gebruikers van een leertraject gaf niet de staat weer waarin het zou moeten zijn (Geslaagd in plaats van Verlopen). Er is een onderhoudstaak gemaakt om deze situatie te corrigeren.

  • (1166) Bij een klant duurde het lang voordat bij het aftekenen de lijst met deelnemers werd getoond. We hebben dit proces aanzienlijk sneller gemaakt.

  • (1061) Voor deelnemers met een verlopen status op een LTI leeractiviteit was het niet mogelijk om de training opnieuw te doen. De deelnemer bleef het oude resultaat krijgen.

  • (1258) Wanneer accreditatie voor een leeractiviteit is gewijzigd, controleert de LearnLinq PeOnline-functionaliteit of er fouten in het logboek staan, die betrekking hebben op de betreffende gebruiker(s) en resultaat(en). Worden er fouten aangetroffen, dan worden deze resultaten opnieuw naar PeOnline gestuurd. Dit opnieuw versturen gebeurde echter niet meer.

  • (1056) Als een deelnemer niet slaagt voor zijn (LTI) leeractiviteit zou de resourcelinkid gelijk moeten blijven. Er werd echter in dit geval een nieuwe gegenereerd. Hierdoor kreeg de deelnemer onterecht extra pogingen. Dit is opgelost.

Heb je het antwoord gevonden?