Kijk hier voor de overige release notes.

Voortgang export uitgebreid

De voortgang export wordt door veel klanten gebruikt voor het ontwikkelen van overzichten en rapportages die bijvoorbeeld inzicht geven in de status van een afdeling of de voortgang van collega's met een bepaalde functie. Voor het maken van deze rapportages ontbraken de dienstverband gegevens. Dit leverde in praktijk veel handwerk op. In sommige gevallen voegden klanten diverse overzichten samen om aan het gewenste rapport te komen. Om jullie te helpen hebben we de voortgangsexport uitgebreid met:

  • de functie

  • en de organisatorische eenheid van de medewerker

Tevens hebben we de "verplichte leerpaden" opgenomen in de export om zo eenvoudig het onderscheid te kunnen maken tussen verplichte en zelf gestarte leerpaden.

Om medewerkers in het overzicht eenvoudig te kunnen benaderen hebben we tevens het e-mail adres toegevoegd aan de export.

Hoe werkt het?

Na het klikken op de export button (voortgang pagina) krijg je nu een nieuw dialoogscherm (zie hieronder).

Klik je direct op exporteren dan krijg je de oude export aangevuld met als laatste kolommen de verplichte leerpaden en email.

NB: We hebben de nieuwe informatie expres als laatste kolommen toegevoegd om zodat eventuele bestaande rapportages met bijbehorende draaitabellen blijven werken.

Klik je op exporteer dienstverbanden dan wordt zoals in het voorbeeld hieronder vermeld, de resultaten voor de deelnemer per dienstverband uitgesplitst. Zo kan er eenvoudig een rapportage per dienstverband worden gemaakt.

In dit overzicht kan het resultaat voor één deelnemer meerdere keren voorkomen, per dienstverband dus.

Opgeloste bugs:

  • (1207 / 1275) Bij het verwijderen van een leerpad werd er een melding getoond "Is in gebruik bij andere leerpaden", waarmee het leerpad niet te verwijderen was. In werkelijkheid was er geen sprake van een relatie met een gepubliceerd leerpad. Bij het controleren of het leerpad verwijderd mocht worden werden echter onterecht ook oudere versies van leerpaden gevonden, waardoor het leerpad niet verwijderd mocht worden. Dit is opgelost, nu tellen alleen gepubliceerde leerpaden mee.

  • (1252) Het overzicht "Gebruikt in leertrajecten" levert onjuiste resultaten op. Is opgelost met bovenstaande bug.

  • (1297) Bij het importeren van resultaathistorie in LearnLinq bleef de import oneindig doorgaan als er een dubbel resultaat geïmporteerd werd, waarbij de bijlages verschillend waren. De spinner bleef zichtbaar voor de beheerder en de resultaten werden niet zichtbaar. Dit is opgelost, het oude resultaat wordt nu succesvol overschreven met het nieuwe.

Uitgeleverd in R1.30:

  • (1109) Langlopende taken overzicht toont error: "Learning path 6525 not found (probably..."

Heb je het antwoord gevonden?