Kijk hier voor de overige release notes.

Opgeloste bugs:

  • (1061) Er werd geen nieuwe resourcelinkid gegenereerd als een deelnemer een leeractiviteit moest herhalen.

  • (923) In de Learning Activity Stream kon het voorkomen dat als een deelnemer een LTI leeractiviteit afrondde waar nog pogingen voor waren de (gecalculeerde) datum voor de afgeronde activiteit, ver in de toekomst weergegeven werd. Dit is opgelost.

  • (829/989) Als een deelnemer twee keer achter elkaar (op dezelfde dag) slaagt op een dag voor een LTI leeractiviteit leverde dat twee resultaten op in je portfolio. Dit is uiteraard uitzonderlijk, maar ook onwenselijk. Nu houden we hier rekening mee en wordt er in dit geval maar één resultaat getoond.

  • (1062) Bij het openen van een LTI leerpad waarvoor een deelnemer gezakt was werd een incorrecte datum getoond (1 januari 0001).

Het getal dat bij iedere bug opgenomen staat is voor Noordhoff een interne referentie.

Heb je het antwoord gevonden?