Kijk hier voor de overige release notes.

Verbeterde workflow settings bij een leeractiviteit

Het goed inrichten van leerpaden, is belangrijk voor een goed werkende leeromgeving. Het viel ons op dat klanten eenvoudig fouten maken in het gebruik van de workflow pagina. Op de workflow pagina kan het gedrag van een leeractiviteit worden ingesteld.

Om onverwacht gedrag te voorkomen hebben we de onderdelen "afronden binnen" (Nieuw: Afrondingstermijn activeren) en "herhalen/hercertificeren" (Nieuw: Herhaling instellen) op deze pagina verduidelijkt.

Nieuwe interface

Opgeloste bugs

 • Bij het uitschrijven van deelnemers voor leerpaden werden de daaraan verwante taken niet opgeruimd. Hierdoor kon het voorkomen dat een deelnemer een Leerpad in de catalogus zag ondanks dat "Toon in catalogus" hiervoor uit stond. Tevens kon het voorkomen dat een deelnemer al activiteiten (als aftekenen) kon ondanks dat hij daarvoor nog verplichte activiteiten moest afronden.

 • (931) De gebruiker kreeg een foutmelding bij het koppelen van grote hoeveelheden leerresultaten aan een scorm leeractiviteit, als onderdeel van het nieuw inrichten van een leeromgeving.

 • (778) Bij het verwijderen van een SCORM leeractiviteit kon het voorkomen dat de leeractiviteit niet verwijderd kon worden. De gebruiker kreeg de melding: "Cannot delete this learning activity: learning activity is in use. " Dit terwijl de betreffende leerpaden waarin de leeractiviteit opgenomen was al gearchiveerd waren.

 • (636 + 600) Indien een deelnemer het basis deel van het leerpad heeft gehaald en voor de herhaling (het tweede deel) zakt en er vervolgens extra tijd gegeven werd, versprong de voortgangsindicator van het leerpad naar 100%. De voortgangsindicator hoort uiteraard 0% aan te geven, aangezien de herhaling nog niet gehaald is.

 • (837) In een eerdere oplevering hebben we de instelbaarheid voor een LTI standaard op "Herhalen" ingesteld. Echter dit was nog niet bij alle bestaande klant leerpaden bijgewerkt. Indien een leerpad als geheel op herhalen werd ingesteld leverde dit een conflict op en daarmee een melding. We hebben inmiddels alle klant leerpaden geupdate.

 • (930) Bij het publiceren van een leerpad werd soms de melding "Het is niet mogelijk om een leerpad te verwijderen die in gebruik is" getoond. Hierdoor kon het leerpad niet gepubliceerd worden.

 • (978) 'Gebruikt in' overzicht werkte niet voor gearchiveerde leeractiviteiten.

 • (779) Een beheerder was niet in staat extra tijd te geven.

 • (935) Het kon voorkomen dat de voortgangsindicator 100% compleet aan gaf terwijl er voor dat leerpad waar nog activiteiten open stonden

 • (1001) Bij het openen van details in het voortgangsscherm werd een foutmelding getoond "Nullable object must have a value"

 • (1002) Op de portfolio pagina werd bij het verwijderen van een bijlage bij een extern resultaat een foutmelding getoond "An error while updating the entries. see the Inner exception for details"

 • (955) bij het verwijderen van een leerpad met scorm waarvan de scorm module is vervangen en de volgorde is gewijzigd in een vrije volgorde, werd een foutmelding "Node already deleted" getoond.

 • (954) In een leerpad werd bij een sectie wijzigen en workflow instellingen onterecht een LTI instructie getoond "Blokkeer de toegang tot de LTI zodra de LTI is afgerond".

 • (961) Bij een online bijeenkomst verdween de onderlijning bij een link zodra je er met je muis overheen ging.

 • (1048) Bij het verwijderen van een leerpad die niet meer in gebruik is (geen deelnemers en geen gebruik in andere leerpaden) werd de volgende melding getoond: "Het is niet mogelijk om een leeractiviteit te verwijderen die nog in gebruik is"

Het getal dat bij iedere bug opgenomen staat is voor Noordhoff een interne referentie.

Heb je het antwoord gevonden?