Kijk hier voor de overige release notes.

Deze functionaliteit stond extra hoog op ons prioriteitenlijstje door corona, dus goed nieuws! Het maakt je leven makkelijker: je kunt nu links voor online meetings gemakkelijk toevoegen aan een klassikale sessie – en dan dus niet ergens verstopt in de omschrijving, zoals ‘vroeger’! De link wordt daarnaast automatisch meegenomen met het versturen van reminders. En voor hybride trainingen (combinatie klassikaal/online) kan de link met een fysieke locatie gecombineerd worden.

De deelnemers kunnen de link vinden in de herinnerings-mail en in de agenda van LearnLinq.

Exporteren portfolio

Het exporteren van het portfolio hebben we makkelijker gemaakt voor jouw gebruikers. Zij hebben vanaf nu in hun portfolio de knop Exporteren. Met deze export krijgen ze een helder overzicht van al hun behaalde leeractiviteiten met datum behaald in Excel. Handig voor medewerkers die uit dienst gaan, stagiairs of gedetacheerde zorgprofessionals!

Waar wordt een leeractiviteit gebruikt?

Beheerders hebben nu inzicht waar een leeractiviteit in voorkomt en ingezet wordt (bij welke leerpaden), dus als je iets wilt aanpassen in een leeractiviteit of er eentje wilt verwijderen, dan weet je waar dat effect heeft. In de bibliotheek is het Gebruik in Leerpaden op te vragen voor elke leeractiviteit via het drie puntjes menu. Je kunt dit ook voor alle leeractiviteiten opvragen binnen een leerpad als je deze aan het maken of wijzigen bent.

Blokkeren van LTI toegang én zakken voor een LTI leeractiviteit

In sommige scenario's wil je dat de LTI leeractiviteit niet meer beschikbaar is nadat een lerende een resultaat heeft behaald. Hiervoor hebben we in de Workflow Instellingen van de LTI een optie toegevoegd: 'Blokkeren' activeren

De blokkering wordt actief zodra een deelnemer een positief of negatief resultaat heeft behaald. Bij een negatief LTI resultaat wordt het gehele leerpad negatief beoordeeld en heeft de lerende geen toegang meer tot het leerpad. Bij een positief LTI resultaat wordt alleen de toegang tot de LTI Leeractiviteit geblokkeerd.

Heb je het antwoord gevonden?