Toets of Voortgang?

Er bestaan twee opties om de LTI op in te stellen. Namelijk Voortgang en Toets. Lees dit artikel als je wilt weten wat je in moet stellen.

Bij LearnLinq gaat het om het eindresultaat wat behaald wordt voor de LTI leeractiviteit. Dit eindresultaat kan op twee manieren worden geïnterpreteerd. Of het eindresultaat is een score (van bijvoorbeeld een toets) of het is een resultaat gebaseerd op voortgang. Bij beide opties is het niet mogelijk om na een bepaald aantal pogingen te zakken voor de LTI. Dit betekent dat in LearnLinq de gebruiker niet meer zakt voor een e-learning die gekoppeld is aan LTI en zorgt ervoor dat de gebruiker op bezig blijft staan, mocht er onder de slagingsscore worden gescoord.

LearnLinq gaat er bij een toets van uit dat de e-learning de toegang tot het opnieuw versturen van een eindresultaat blokkeert zodra er pogingen zijn verbruikt. Praktisch gezien blijft de e-learning altijd toegankelijk vanuit LearnLinq.

Het is wel mogelijk om in de workflow te kiezen voor de optie 'Blokkeren' activeren.

Hiermee blokkeer je de toegang tot de LTI zodra de deelnemer is geslaagd voor de leeractiviteit.

Ook kun je bij het instellen van de herhaling kiezen voor de optie 'Blokkeren' activeren. Hiermee stel je in dat de deelnemer voor een leeractiviteit zakt, wanneer de deelnemer de leeractiviteit niet binnen de, door jou aangegeven tijd heeft herhaald. In dit geval is de deelnemer wel gezakt en kan het leerpad alleen handmatig worden heropend door de oranisator.

Wanneer kies ik voor Voortgang en wanneer kies ik voor Toets?

Voortgang:

Wanneer een e-learning uit verschillende onderdelen bestaat, die samen het eindresultaat vormen, is het fijn wanneer niet ieder onderdeel apart als toets wordt behandeld. Je wil dat er pas een eindresultaat te zien is, wanneer iemand de gehele cursus heeft afgerond. Voor die tijd zal er alleen een voortgang te zien zijn.

Voorbeeld: Amber heeft de e-learning voor 10% afgerond. Er zal in dit geval niet komen te staan dat ze gezakt is. In de voortgang zal te zien zijn dat Amber bezig is. Amber kan de volgende keer de e-learning gewoon weer openen.

Toets:

Wanneer het resultaat beoordeeld moet worden, kies je voor de optie toets. De deelnemer die scoort onder de ingestelde slagingsscore zal daarom zien dat de laatste poging op gezakt komt te staan, de e-learning blijft wél toegankelijk.

Voorbeeld: Amber heeft de e-learning met 10% gehaald waardoor die poging gezakt is. Ze heeft niet het voldoende resultaat behaald, om te slagen voor het onderdeel. In de voortgang zal te zien zijn dat Amber is gezakt. Amber kan de e-learning nog steeds openen, maar er zal een melding bij komen te staan dat ze is gezakt.

Custom parameters

Geeft jouw content provider aan dat er custom parameters nodig zijn bij het starten van de LTI content? Stel deze dan in bij de instellingen van de LTI leeractiviteit. Deze kun te toevoegen bij de sectie Custom parameters. Kies daar voor toevoegen (plus knop):

en stel vervolgens de naam van de parameter en de waarde in:

De tekst custom_ is verplicht volgens de specificatie van LTI, de naam van de parameter (course_id) en de waarde (12345) worden aangeleverd door jouw content provider.

Heb je het antwoord gevonden?