Kijk hier voor de overige release notes.

Nieuwe leeractiviteit: Document

Voeg e-learning in de vorm van documenten of bestanden toe aan een leerpad. Je kunt hierbij een PDF of Word Document uploaden, een Excel spreadsheet of een Powerpoint presentatie.

Zoals gebruikelijk met elk type leeractiviteit kan je een Document in de bibliotheek aanmaken:

Vervolgens kan je een document verplicht of optioneel opnemen in een leerpad:

Voortgang: Inzicht in de individuele onderdelen

Zie nu als leidinggevende of organisator op leeractiviteit niveau de status. Klik op een regel in de pagina Voortgang om de details te tonen.

In de details zie je welke leeractiviteiten er afgerond zijn en waar de deelnemer mee aan de slag moet:

Je kunt zien of iemand zich al heeft ingeschreven op een klassikale sessie en voor welke datum:

Per leeractiviteit wordt de status aangegeven zoals het behalen, verlopen of als iets niet behaald is zoals hieronder bij Charlotte:

Opgeloste bugs en kleine wijzigingen

  • Na inschrijven via de catalogus wordt soms het leerpad niet actief.

  • De trainer kan geen presentielijst downloaden.

  • Bibliotheek: Bij het wijzigen van een leerpad kan in een sectie de volgorde niet gewisseld worden van vast naar vrij en vice versa.

  • Gebruiker kan niet verder met het leerpad omdat de vervolgonderdelen niet actief worden.

  • Aftekenen in Internet Explorer: Melding dat de pagina niet reageert vanwege een langlopend script.

  • Bij wijzigingen in doelgroepen worden de deelnemers niet toegevoegd.

  • Bibliotheek: Zonder de rol "Instellingen beheerder" is het niet mogelijk om een categorie toe te voegen aan een leerpad.

  • Bij gebruik van SSO krijg je soms een 404 foutmelding.

Heb je het antwoord gevonden?