Het is mogelijk om in te zien wat de detail voortgang is van leeractiviteiten binnen een leerpad. Ga hiervoor naar (Team) Voortgang en selecteer een resultaat van een gebruiker. Hieronder zie je aantal voorbeelden.

Vrije volgorde of vaste volgorde

Bij een leerpad met een vrije volgorde kunnen gebruikers kiezen in welke volgorde zij de leeractiviteiten willen afronden. In dat geval zie je ook meerdere blauwe iconen verschijnen. Bij een vaste volgorde moet de gebruiker het leerpad op volgorde doorlopen en zal er maar één blauw icoon zichtbaar zijn.

Let op: als er een blauw icoon staat zonder een opmerking over inschrijving, dan gaat het niet om een klassikale sessie, maar een andere leeractiviteit.

Status voor een klassikale sessie

Bij een klassikale sessie in de (Team) Voortgang kun je zien of en wanneer iemand is ingeschreven. Hieronder zie je een screenshot van een gebruiker die zich al heeft ingeschreven en voor wanneer. In de tweede screenshot zie je een gebruiker die zich nog niet heeft ingeschreven.

Geslaagd
Als iemand geslaagd is kun je dit zien aan het groene vinkje. In de details kun je zien wanneer deze persoon geslaagd is en wanneer de onderdelen van het leerpad zijn afgerond.

Gezakt
Als een gebruiker zakt, verschijnt er een rood kruis. In de details kun je zien wanneer en waarvoor een gebruiker is gezakt.

Bezig

Bij bezig zie je een balk met een percentage. Als je wilt zien waar een gebruiker precies is gebleven, kun je kijken bij de details. Hieronder zie je dat de gebruiker één van de twee leeractiviteiten heeft afgerond.

Vernieuwen
Bij de status vernieuwen is het resultaat nog steeds geldig, maar is het van belang dat de gebruiker het leerpad herhaalt binnen een bepaalde tijd. Bij de details kun je zien wanneer de laatste resultaten zijn behaald en of deze gebruiker zich al heeft ingeschreven voor een herhaling.

Verlopen

Bij een gebruiker waarvoor een leerpad verlopen is verschijnt er een geel icoon met een uitroepteken. Het is van belang dat de gebruiker het leerpad behaalt binnen de ingestelde tijdsperiode, zodat het leerpad geldig blijft. Bij de details kun je zien wanneer de laatste resultaten zijn behaald en of de gebruiker zich al heeft ingeschreven voor de herhaling.

Tutorial (Team) Voortgang

Heb je het antwoord gevonden?