Alle collecties
Release Notes
Release Notes Februari 2020
Release Notes Februari 2020
releasenotes
Manon van der Drift avatar
Geschreven door Manon van der Drift
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Kijk hier voor de overige release notes.

Presentielijst afdrukken

Presentie verwerken is in LearnLinq al heel eenvoudig op mobiel, tablet en desktop. Deze digitale verwerking van presentielijsten is handig en efficiënt maar in sommige situaties is het toch noodzakelijk om een afdruk van de presentielijst te hebben. Bijvoorbeeld wanneer er een handtekening voor aanwezigheid nodig is of wanneer de trainer geen LearnLinq account heeft. Je bepaalt zelf de opmaak van de presentielijst en welke gegevens er op komen te staan. 

Optionele leeractiviteiten in een leerpad 

Bij het ontwerpen van een leerpad is het nu mogelijk om aan te geven welke leeractiviteiten optioneel zijn. Deze mogelijkheid is beschikbaar in zowel standaard als interval leerpaden. Voorwaarde is wel dat het leerpad of de sectie waar de leeractiviteit in staat een vrije volgorde heeft.  

Als voorbeeld is in dit Excel leerpad de Theorie als optionele leeractiviteit opgenomen. De Praktijk toets is verplicht en wordt met een ster icoon weergegeven:

Weergave Voortgang voor de deelnemers

De voortgang die deelnemers in hun leerpad zien toont nu het aantal verplichte leeractiviteiten die nog gedaan moeten worden.

LTI Providers

Het toevoegen van LTI leeractiviteiten aan de bibliotheek is eenvoudiger gemaakt door de Key en Secret van een LTI link centraal te beheren. Een beheerder kan bij Instellingen een lijst van LTI aanbieders aanmaken, waarbij per aanbieder een Key en Secret wordt ingevoerd. Bij het toevoegen van een LTI leeractiviteit in de Bibliotheek selecteer je de gewenste aanbieder. Hierdoor wordt het toevoegen van LTI leeractiviteiten sneller, eenvoudiger én worden invoerfouten voorkomen. Als je nu al gebruik maakt van LTI dan zijn deze automatisch aan de juiste aanbieder gekoppeld.

Weergave van leerpaden in de Bibliotheek

Bij het wijzigen van een Leerpad in de bibliotheek zijn er een aantal kleine veranderingen doorgevoerd.

 • Gewijzigd: De knop (tandwiel) voor het wijzigen van de workflow. Deze staat nu rechtsboven, voorheen stond deze links onder. 

 • Toegevoegd: Indicator of een Leeractiviteit verplicht is.

 • Toegevoegd: Indicator of een Leeractiviteit gedeeld is in de bibliotheek.

 • Gewijzigd: De knoppen zijn voorzien van een titel. Voorheen waren sommige knoppen alleen voorzien van een icoon (Wijzigen, Toevoegen, Workflow).

Opgeloste bugs

 • Foutmelding "Verboden toegang" bij het uploaden van een Extern Resultaat door een Organisator. 

 • De Voortgang van een leerpad staat onterecht op vernieuwen. In sommige situaties moet dit juist verlopen of gezakt zijn. 

 • Het resultaat van de vervangende leeractiviteit wordt in sommige gevallen niet goed verwerkt.

 • De Voortgang van een leerpad staat op 100% en is Verlopen.

 • De Deelnemer kan leeractiviteiten in het leerpad niet opstarten. Deze situatie ontstaat soms bij het gebruik van vervangende leeractiviteiten.

 • Leerpaden die veel deelnemers, leeractiviteiten en/of versies hebben zijn soms niet te verwijderen.

 • De "Vernieuwen vanaf" datum wordt verkeerd berekend bij een tweede herhaling. Deze baseert zich op de vorige slagingsdatum in plaats van de vorige verloopdatum.

 • Foutmelding "The specified cast from a materialized..." bij het publiceren van een leerpad.

  

Was dit een antwoord op uw vraag?