Een medewerker kan binnen een organisatie meerdere functies hebben. Bij de opbouw van het CSV-bestand moet hiermee rekening gehouden worden. 

Als twee regels van één persoon achter elkaar worden ingelezen, dan geldt de inhoud van de laatste regel. 

Bijvoorbeeld:
Mevrouw Verhoeven is op de eerste regel in het CSV-bestand verpleegkundige en op de tweede regel leidinggevende. Dan wordt als eerste de regel met verpleegkundige ingelezen. Vervolgens wordt de regel met leidinggevende ingelezen. Dit zorgt ervoor dat de functie van verpleegkundige wordt verwijderd en vervangen wordt door leidinggevende. Dit zal ook effect hebben op de doelgroepen. Mevrouw Verhoeven wordt alleen als deelnemer gekoppeld aan een leerpad waar de doelgroep leidinggevende is.

Daarom is het belangrijk dat de functies achter elkaar op één regel worden gezet.
Zie hieronder een voorbeeld van een CSV-bestand met medewerkers die meerdere functies hebben:

Heb je het antwoord gevonden?