Kijk hier voor de overige release notes.

Toegang tot e-learning nadat je bent geslaagd

We hebben veel feedback gehad over het kunnen starten van e-learning nadat een deelnemer is geslaagd. Bijvoorbeeld om nog eens de theorie na te kijken. We hebben dit mogelijk gemaakt bij de meest gebruikte optie "De leeractiviteit een beperkt aantal keer starten" bij LTI en Scorm. Als je van deze optie gebruik maakt dan hebben deelnemers vanaf nu automatisch toegang tot de e-learning nadat ze deze hebben afgerond.  

Voortgangsindicator van een leerpad in het scherm voortgang

Je kunt nu in één oogopslag zien hoe ver een deelnemer is in het leerpad bij het openen van de voortgang.

Na publiceren is het nu mogelijk om de volgorde te veranderen

Je kunt na het publiceren van een leerpad de volgorde wijzigen.

Opgeloste bugs

 • In sommige gevallen lukt het niet om een wijziging in de gegevens van een gebruiker op te slaan.

 • Single Sign On op browser Safari werkt niet.

 • Als je een gebruiker bent met alleen de organisator rol is het niet mogelijk om een trainer in te stellen bij een klassikale sessie.

 • In de Learning Activity Stream is de score en ingestelde slagingsscore bij het resultaat van een LTI altijd respectievelijk 1 en 0.  

 • Het is mogelijk om presentielijsten van klassikale sessies in de toekomst in te leveren. 

 • Het is soms niet mogelijk bij het vernieuwen van een leerpad om een SCORM of LTI leeractiviteit te starten.

 • In sommige situaties kan er geen extra tijd aan een deelnemer worden toegekend. 

 • In de Learning Activity Stream ontbreekt soms de regel dat een deelnemer is uitgeschreven van een klassikale sessie.

 • Diverse foutmeldingen tijdens het publiceren van een leerpad.

 • De CSV gebruikersimport wordt soms traag indien er foutieve datums in het bestand staan.

 • In sommige situaties waarbij leerpaden in leerpaden worden gebruikt kan de deelnemer de leeractiviteiten binnen de leerpaden niet starten.

Heb je het antwoord gevonden?