Heeft je leerpad een ZorgPad Professional LTI e-learning én de deelnemer is gezakt op de eindtoets in die e-learning, dan kun je in dit artikel lezen hoe je de deelnemer weer nieuwe pogingen kunt geven.

Wat is er gebeurd?

In LearnLinq is een leerpad aangemaakt met daarin een LTI leeractiviteit. Deze LTI leeractiviteit wijst naar een ZorgPad Professional e-learning. Binnen deze e-learning bevinden zich één of meerdere toetsen. Zodra een deelnemer alle pogingen voor de eindtoetsen heeft verbruikt én onvoldoende heeft afgerond wordt de e-learning als gezakt doorgegeven aan LearnLinq. LearnLinq zet dan het leerpad ook op gezakt voor de deelnemer.

Het geven van nieuwe pogingen bestaat uit twee stappen:

  1. Ontgrendelen van de deelnemer in de beheeromgeving van ZorgPad Professional (een nieuwe set pogingen geven).
  2. Geven van meer pogingen in LearnLinq

Ontgrendelen van een deelnemer in ZorgPad Professional

In de situatie dat een deelnemer alle pogingen voor een eindtoets in een ZorgPad Professional leerpad heeft verbruikt en hiervoor is gezakt, kan dit leerobject opnieuw worden opengezet. 

  • Login in de beheersomgeving van ZorgPad Professional
  • Kies voor de optie Vergrendelde deelnemers om naar het overzicht te gaan van deelnemers die ontgrendeld kunnen worden.
  • Selecteer de deelnemer die ontgrendeld moet worden (een deelnemer is geselecteerd als de regel blauw is en een vinkje in de eerste kolom heeft).
  • Kies voor Ontgrendelen deelnemers.

Na het kiezen voor Ontgrendelen deelnemers,  krijgen de geselecteerde deelnemers een nieuwe set pogingen voor het leerobject waar ze voor gezakt waren. De ontgrendelde deelnemers verdwijnen uit de lijst. 

Voorbeeld: Een medewerker is gezakt voor een toets met 3 pogingen, met het openzetten komen er weer 3 pogingen beschikbaar.

Let Op: Als de optie ‘Vergrendelde deelnemers’ niet zichtbaar is, is deze functionaliteit niet actief voor jullie organisatie. Neem contact met ons op om te informeren naar de mogelijkheden.

Geven van meer pogingen in LearnLinq

Geef in LearnLinq één extra poging. Lees in dit artikel hoe dat moet. 

Heeft u het antwoord gevonden?