• Als je in LearnLinq de naam van een Organisatorische Eenheid wijzigt via instellingen, dan verandert er niets met de gekoppelde team voortgang gebruikers. 

  • Als je vanuit de CSV import de naam wijzigt van een Organisatorische Eenheid, en het Import id gelijk houdt, dan verandert er ook niets met de gekoppelde team voortgang gebruikers. 

  • Maak je géén gebruik van een Import id en lees je via de CSV import een aangepaste Organisatorische Eenheid in, dan beschouwt LearnLinq dit als een nieuwe Organisatorische Eenheid en blijft de oude organisatorische eenheid gekoppeld aan de desbetreffende team voortgang gebruikers. In zo'n geval moet je zelf opnieuw de team voortgang gebruikers koppelen.

Heb je het antwoord gevonden?