Externe websites worden vaak gebruikt om de gebruiker meer informatie te verschaffen over het onderwerp van het leerpad. Na het openen van de externe website, moet de deelnemer van het leerpad de desbetreffende externe website voltooien, voordat het leerpad afgerond kan worden. 

Een Externe Website toevoegen kan op twee manieren. Namelijk in de bibliotheek en binnen het leerpad zelf. Het aanmaken in de bibliotheek zorgt ervoor dat de Externe Website een gedeelde leeractiviteit is en deze ook in andere leerpaden gebruikt kan worden. Dit gaat als volgt:

  • Ga naar de Bibliotheek.

  • Kies Toevoegen (+ icoon rechtsboven).

  • Kies Externe Website.

  • Vul de verplichte velden (titel en de URL) en eventueel de extra velden in. 

  • Publiceer de Externe Website.

Als je een Externe Website aanmaakt binnen het leerpad is deze activiteit alleen hier zichtbaar.

  • Kies binnen de Bibliotheek het desbetreffende leerpad, waaraan een externe website toegevoegd moet worden. 

  • Kies Toevoegen (+ icoon rechtsboven).

  • Voeg een Externe Website toe.

  • Vul de verplichte velden (titel en de URL) en eventueel de extra velden in. 

Heb je het antwoord gevonden?