Alle collecties
Gebruikershandleiding
Concepten
Het instellen van een extern resultaat als vervangende leeractiviteit
Het instellen van een extern resultaat als vervangende leeractiviteit
Liz van der Leer avatar
Geschreven door Liz van der Leer
Meer dan een week geleden bijgewerkt

In dit artikel zie je hoe je een extern resultaat kunt koppelen als vervangende leeractiviteit. Dit is een stap die je meestal gaat uitvoeren nadat je een import van (historische) resultaten uit een andere leeromgeving hebt gedaan. Zo'n import levert een reeks aan externe resultaten op. Daarna moet in LearnLinq worden vastgelegd hoe die externe resultaten gebruikt kunnen worden. Neem als voorbeeld een leerpad BHV. Binnen de ingelezen externe resultaten vind je meestal resultaten voor de basiscursus en voor de herhaling. Deze beide resultaten moeten apart gekoppeld worden als vervangende leeractiviteit zodat een eerder resultaat ook 'meetelt' in het leerpad BHV. 

We gaan in dit voorbeeld uit van deze BHV cursus:

Waarbij externe resultaten voor de sectie Basiscursus en klassikale sessie Herhaling beschikbaar zijn. Dit betekent dat aan de sectie Basiscursus een vervangende leeractiviteit gekoppeld moet worden en daarna aan de klassikale sessie Herhaling. Het koppelen gaat als volgt:

  • Kies voor bewerken (potloodje) bij de leeractiviteit of sectie waaraan je een Extern Resultaat wilt koppelen. In dit geval willen we een extern resultaat koppelen aan de sectie Basiscursus. 

  • Blader naar de sectie Vervangende leeractiviteit in het scherm Sectie wijzigen.

  • Kies voor het toevoegen (+ knop) van een Vervangende Leeractiviteit:

  • Zoek in de Bibliotheek naar het externe resultaat waarmee de Sectie Basiscursus wordt afgedekt en selecteer dit externe resultaat.

  • Kies OK.

  • Kies voor bewerken (potloodje) bij de klassikale sessie Herhaling.

  • Stel hier een volgende vervangende leeractiviteit in. 

  • Kies Publiceren om je leerpad op te slaan en te publiceren. 

Na het publiceren van het leerpad tellen alle externe resultaten die gekoppeld zijn aan de sectie Basiscursus en aan de klassikale sessie Herhaling mee voor de berekening van het eindresultaat van het leerpad BHV. Let hierbij op dat het koppelen van externe resultaten niet betekent dat de medewerkers die het externe resultaat hebben ook deelnemer zijn. Het koppelen van deelnemers aan het leerpad moet apart gedaan worden.

Let op dat het koppelen van resultaten veel effect heeft op de toegang van een deelnemer tot de onderdelen van een leerpad. Zo kan het koppelen van een extern resultaat op een hoger niveau (bijvoorbeeld op een sectie) ervoor zorgen dat de onderdelen van een sectie (bijvoorbeeld een e-learning) niet benaderbaar zijn. Als je dit wilt voorkomen, koppel dan de resultaten dan aan alle leeractiviteiten in de sectie.

Was dit een antwoord op uw vraag?