Let op: dit artikel beschrijft de mogelijkheid om het wachtwoord aan te passen voor die situatie waar het wachtwoord is vastgelegd in LearnLinq. Maak je gebruik van Single Sign On (via een eigen Identity Provider), ga dan naar jouw ICT afdeling voor meer informatie over de gebruikte gebruikersnaam.
 
Als een gebruiker zijn wachtwoord is vergeten, of als een gebruiker het wachtwoord nog niet kent omdat het account net is aangemaakt, zijn er twee mogelijkheden om het wachtwoord van een gebruiker aan te passen:

  1. Door de gebruiker zelf (aanbevolen). De gebruiker kiest de link Wachtwoord vergeten? op de inlogpagina.

  2. Door het aanpassen van het wachtwoord in het menu Gebruikers.

Aanpassen van het wachtwoord door de gebruiker zelf

Als een gebruiker aangeeft zijn of haar wachtwoord te zijn vergeten of als voor een gebruiker een nieuw account is aangemaakt en het bericht is niet verzonden of is kwijtgeraakt dan kun je de gebruiker vragen om te kiezen voor Wachtwoord vergeten? op de inlogpagina. Daarna verloopt het proces als volgt:

  1. De gebruiker wordt gevraagd om het e-mailadres op te geven waarmee het account is aangemaakt. 

  2. LearnLinq stuurt een mail waarin een link staat waarmee het wachtwoord kan worden aangepast (Let op: deze link is slechts één uur geldig, daarna moet de gebruiker weer bij stap 1 beginnen).

  3. De gebruiker klikt op deze link.

  4. De gebruiker krijgt de mogelijkheid om zijn of haar wachtwoord in te stellen.

  5. LearnLinq stuurt een bevestiging van het wijzigen van het wachtwoord én van de bijbehorende gebruikersnaam (dit kán afwijken van het e-mailadres).

  6. De gebruiker kan inloggen met de gebruikersnaam en het ingestelde wachtwoord.

Let op: als jouw organisatie gebruik maakt van e-mailadres als gebruikersnaam, let er dan goed op dat het juiste e-mailadres wordt gebruikt om wachtwoord vergeten te gebruiken. Het komt regelmatig voor dat een verkeerde alias wordt gebruikt. Voorbeeld: gebruiker Amber de Vries heeft a.devries@lnm.nl als gebruikersnaam in LearnLinq, maar heeft binnen de organisatie ook als alias adevries@lnm.nl. Met dit laatste e-mailadres kan niet worden ingelogd en kan wachtwoord vergeten niet worden gebruikt. Maak gebruik van de Login help tekst in het Instellingen menu om uit te leggen welke gebruikersnaam van toepassing is. Lees dit artikel voor meer informatie.

Het aanpassen van het wachtwoord van de gebruiker in het Gebruikers menu

Open het menu Gebruikers en zoek de gebruiker op waarvoor je het wachtwoord wil aanpassen. Selecteer de gebruikersnaam en blader naar het de Wachtwoord sectie. Verander het wachtwoord in beide velden en kies voor Opslaan. LearnLinq stuurt nooit wachtwoorden via de mail dus je moet de gebruiker zelf op de hoogte brengen van het nieuwe wachtwoord. De gebruiker ontvangt wél een bevestiging dat het wachtwoord is aangepast.

Heb je het antwoord gevonden?