In dit artikel kun je een aantal oorzaken vinden waarom het inlezen van een SCORM pakket niet lukt.

Melding: 'Kan SCORM pakket niet lezen'

LearnLinq toont deze melding op het moment dat jouw SCORM pakket bij het uploaden niet gelezen kan worden, of als de manifest file niet gevonden kan worden (zoals gedefinieerd in de SCORM specificaties). LearnLinq controleert jouw bestand via de volgende stappen om het vervolgens uit te pakken:

  • Bij het uploaden controleert  LearnLinq of het aangeboden bestand een ZIP bestand is.

  • LearnLinq opent het ZIP bestand.

  • LearnLinq controleert of het ZIP bestand een imsmanifest.xml bestand heeft staan op het hoogste niveau binnen het ZIP bestand.

  • LearnLinq opent het bestand imsmanifest.xml en pakt het ZIP bestand verder uit.

Als één van deze stappen niet lukt, wordt de melding Kan SCORM pakket niet lezen getoond. 

Mocht je deze melding krijgen, dan kun je het volgende controleren:

  • Controleer of het bestand dat je upload een ZIP bestand is (het is niet mogelijk om een uitgepakt SCORM pakket te uploaden).

  • Controleer of je het ZIP bestand kunt openen in een ander programma.

  • Controleer of je na het openen van het ZIP bestand, direct het bestand imsmanifest.xml kunt zien. Vind je dit bestand op een andere locatie binnen het ZIP bestand, dan betekent dit dat jouw SCORM pakket niet leesbaar is.

Als één van deze controles mislukken dan heb je géén geldig SCORM pakket. Zorg (indien van toepassing) dat je alle instructies hebt opgevolgd die bij het SCORM pakket meegeleverd waren. Helpt dit niet, neem dan contact op met de persoon of leverancier die het SCORM pakket heeft aangeleverd en vraag om hulp.

Melding: 'Geen ruimte beschikbaar voor het uploaden van bestanden'

Jouw LearnLinq licentie bestaat uit twee onderdelen: Gebruikers en Opslag. Als bij het uploaden van het SCORM pakket de beschikbare opslag wordt overschreden dan wordt deze melding getoond. Je kunt de beschikbare opslagruimte bekijken door de Instellingen te openen:

Als je onvoldoende opslagruimte beschikbaar hebt; kun je je licentie laten aanpassen met meer opslagruimte of je kunt ervoor kiezen om andere leeractiviteiten te verwijderen om opslagruimte vrij te maken. 

Neem voor het aanpassen contact met ons op via de knop.

Heb je het antwoord gevonden?