In de bibliotheek wordt onderscheid gemaakt tussen leerpaden en andere leeractiviteiten zoals klassikale sessies, LTI leeractiviteiten, etc. Alle leeractiviteiten behalve leerpaden kunnen gearchiveerd worden in de bibliotheek. Op het moment dat je een leeractiviteit archiveert wordt de leeractiviteit in het archief geplaatst. Als dat nodig is, kun je een gearchiveerde leeractiviteit weer herstellen. Een leerpad kun je niet archiveren en herstellen, maar alleen verwijderen.
Let op: een leerpad verwijderen is definitief, je kunt een verwijderd leerpad niet meer herstellen.

Waar vind je de gearchiveerde leeractiviteiten

  • Open de Bibliotheek.

  • Activeer de optie Archief:

  • Alle gearchiveerde leeractiviteiten worden getoond.

Hoe herstel je een gearchiveerde leeractiviteit

Hieronder kun je lezen hoe je een gearchiveerde leeractiviteit kunt herstellen (terugzetten).

  • Open het archief.

  • Zoek de te herstellen leeractiviteit.

  • Kies voor Herstellen onder de meer opties knop (drie puntjes):

  • Na het herstellen vind je de leeractiviteit weer terug in de Bibliotheek.

Heb je het antwoord gevonden?