Bij het toevoegen van leeractiviteiten in een bestaand leerpad, krijg je afhankelijk van het leerpad waar je leeractiviteiten wilt toevoegen géén leerpaden te zien óf maar een deel leerpaden.

Het leerpad waarin je wilt toevoegen is een edities leerpad

Als jouw leerpad een edities leerpad is, dan is het niet mogelijk om hieraan andere leerpaden toe te voegen. De reden hiervan is dat een georganiseerde editie een beperkte looptijd heeft wat niet past bij de (bijna) onbeperkte looptijden van standaard of interval leerpaden.

Jouw leerpaden bevatten een herhaling

Wil je een leerpad toevoegen aan een Standaard of Interval leerpad, maar je krijgt niet alle (of geen enkel) ander leerpad te zien dan komt dit omdat de toe te voegen leerpaden een herhaling bevatten. Deze situatie is op te lossen door de herhaling te verplaatsen naar het leerpad waaraan je een leerpad wilt toevoegen:

Voorbeeld: Het leerpad Infuus heeft nu een herhaling. Dit leerpad kun je niet toevoegen aan het leerpad Voorbehouden en Risicovolle handelingen. Door de herhaling uit het leerpad Infuus te halen kun je het leerpad Injecteren toevoegen aan het leerpad Voorbehouden en Risicovolle handelingen. Vervolgens kun je in de Workflow instellingen in het leerpad Voorbehouden en Risicovolle handelingen voor de leeractiviteit Infuus een herhaling instellen:

Heb je het antwoord gevonden?