Als een gebruiker deelnemer is van een leerpad, maar nog een datum moet kiezen voor een klassikale sessie, dan opent de deelnemer het leerpad in Leren en kies op de desbetreffende klassikale sessie voor inschrijven:

De lijst van beschikbare geplande klassikale sessies wordt getoond:

Is een geplande klassikale sessie hier niet zichtbaar, dan kan dit meerdere oorzaken hebben. In dit artikel beschrijven we de mogelijke oorzaken die je kunt nagaan of dit op jouw omgeving van toepassing is.

Stap 1: Zorg voor beschikbare plaatsen

Als alle plaatsen van een geplande klassikale sessie bezet zijn, dan wordt de klassikale sessie niet meer weergegeven in de lijst.

Hoe controleer je de beschikbaarheid

 1. Open de Sessie Agenda.

 2. Zoek de desbetreffende klassikale sessie.

 3. Controleer het aantal beschikbare aantal plaatsen (zie de volgende afbeelding). Het eerste getal is het aantal gebruikers wat is ingeschreven, het tweede getal is het maximum aantal plaatsen. Als het aantal deelnemers gelijk is aan het maximum aantal plaatsten, is de klassikale sessie niet zichtbaar in de lijst.

Heb je voldoende plaatsen beschikbaar, ga dan door met stap 2:

Stap 2: Controleer 'Einddatum Inschrijving'

Als de Einddatum Inschrijving is gepasseerd van een klassikale sessie, is deze klassikale sessie niet meer te kiezen door de deelnemer en daarom ook niet zichtbaar in de lijst van beschikbare klassikale sessies. 

Bijvoorbeeld: een klassikale sessie die gepland is op 15 januari, maar ingeschreven mag worden tot 31 december, is niet meer zichtbaar in de lijst van beschikbare klassikale sessies na 31 december.

Hoe controleer je de 'Einddatum Inschrijving'

 1. Open de Planning.

 2. Open het leerpad waar de klassikale sessie een onderdeel van is.

 3. Kies de Sessies knop van de desbetreffende klassikale sessie (zie afbeelding 1 hieronder).

 4. Zoek de klassikale sessie die een eindgebruiker niet kan selecteren. (Is een slot zichtbaar, dan geeft dit aan dat deze klassikale sessie niet meer beschikbaar is.) en open deze (zie afbeelding 2 hieronder).

 5. Kies voor Bewerken in de rechter bovenhoek (potloodje).

 6. Controleer of de Einddatum Inschrijving niet is verstreken (zie afbeelding 3 hieronder).

 7. Indien nodig, pas de Einddatum Inschrijving aan en kies voor Opslaan.

Afbeelding 1:

Afbeelding 2:

Afbeelding 3:

Mocht je de Einddatum inschrijving hebben aangepast, controleer dan of de klassikale sessie nu zichtbaar is in de lijst van beschikbare sessies van dat leerpad. Is dit niet het geval, ga dan verder met stap 3:

Stap 3: Controleer of de klassikale sessie is geactiveerd

Een klassikale sessie die nog in Concept staat, wordt niet weergegeven in de lijst van beschikbare klassikale sessies.

Hoe controleer je de status van een klassikale sessie

 1. Open de planning.

 2. Open het leerpad waar de klassikale sessie een onderdeel van is.

 3. Kies de Sessies knop van de desbetreffende klassikale sessie (zie afbeelding 1 hierboven).

 4. Zoek de klassikale sessie die een eindgebruiker niet kan selecteren en controleer of de Concept indicator wordt weergegeven (zie afbeelding 4 hieronder).

 5. Is de Concept indicator zichtbaar, open deze klassikale sessie en kies voor Activeren (zie afbeelding 5 hieronder).

Afbeelding 4:

Afbeelding 5:

Mocht je de klassikale sessie geactiveerd hebben, controleer dan of de klassikale sessie nu zichtbaar is in de lijst van beschikbare sessies van dat leerpad. Is dit niet het geval, ga dan verder met stap 4:

Stap 4: Controleer of de 'Toegang tot' datum is ingesteld voor de gebruiker

Klassikale sessies die vallen na de 'Gebruiker heeft toegang tot' datum die ingesteld kan zijn bij een gebruiker worden niet getoond (lees dit artikel voor meer informatie).

Na het controleren van deze stappen, is de gewenste klassikale sessie voor de gebruiker zichtbaar voor dat leerpad:

Heb je het antwoord gevonden?