Kijk hier voor de overige release notes.

Portfolio

Iedere LearnLinq gebruiker kan nu in zijn/haar portfolio een overzicht zien van behaalde leerpaden.  

Ook "Externe resultaten" die via de resultaten import zijn binnengekomen worden hier getoond. In het volgende voorbeeld zie je de details van Medische basiskennis. Er zijn ook twee documenten als bijlage geïmporteerd. Dit kunnen bijvoorbeeld diploma's zijn. Deze kunnen door de gebruiker gedownload worden.

In de volgende paragraaf kun je lezen hoe deze gegevens geïmporteerd kunnen worden.

Importeren Resultaten

Met de functionaliteit "Resultaten Importeren" kunnen er grote hoeveelheden leerresultaten worden geïmporteerd. Handig als je bijvoorbeeld over gaat van je vorige leermanagementsysteem (LMS) naar LearnLinq. Je kunt dan de historische leerresultaten uit je oude LMS eenvoudig overzetten in Learnlinq. Deze geïmporteerde leerresultaten zijn dan direct in het portfolio van de gebruiker zichtbaar. Je kunt de geïmporteerde leerresultaten vervolgens ook gebruiken in je leerpaden. Zo kan je er voor zorgen dat bijvoorbeeld je oude BHV administratie naadloos over gaat naar LearnLinq als je alle historische resultaten importeert.

Weergave van bijlagen in de Learning Activity Stream

Bijlages die worden vastgelegd bij een leeractiviteit van het type "Extern Resultaat" zijn nu ook op te vragen via de Learning Activity Stream. 

Verbetering scherm gebruikersimport

Vanuit onze gebruikers hebben we de vraag gekregen om de optie 'Verstuur e-mail met inloginstructies naar de nieuwe gebruiker' duidelijker weer te geven in het instellingenscherm van de CSV import. Deze vraag hebben we aangegrepen om de instellingen in het scherm opnieuw te positioneren.

Opgeloste bugs

  • Door een update in de browser Chrome werd het deelname scherm in de planning niet goed weergegeven.

  • Het berekenen van resultaten bij het publiceren van complexe leerpaden zorgde voor vertraging bij het afhandelen van berichten.

Meer weten over de release?

Stel je vraag via de chat of kijk in de Help

Roadmap

Wil je weten waar we de komende tijd aan gaan werken? Kijk op de roadmap 

Heb je het antwoord gevonden?