Kijk hier voor de overige release notes.

Extern Resultaat

Je kunt nu de nieuwe leeractiviteit Extern Resultaat toevoegen aan een leerpad. 

Met een extern resultaat kun je resultaten van trainingen die buiten jouw organisatie zijn gevolgd door jou als organisator of door de deelnemer zelf vastleggen. 

Je kunt bij een extern resultaat ook bijlagen toe voegen, zodat een eventueel certificaat of bewijs van deelname bij het resultaat zijn vastgelegd.

Vervangende leeractiviteit

De werking van een vervangende leeractiviteit kan het beste geïllustreerd worden aan de hand van een voorbeeld. We hebben als voorbeeld een BHV cursus gekozen waarbij het soms gebeurt dat medewerkers een EHBO diploma gehaald hebben en worden ingeschreven op een BHV cursus. Het is dan vaak de bedoeling dat het EHBO diploma voldoende is om het EHBO deel van de BHV af te dekken. Dat is nu mogelijk door in LearnLinq een vervangende leeractiviteit in te stellen.

Je kunt de vervangende leeractiviteit ook gebruiken om een SCORM leeractiviteit te vervangen met een (nieuwe) LTI leeractiviteit. In dat geval stel je (na het vervangen van de SCORM leeractiviteit) de 'oude' SCORM leeractiviteit in als vervangende leeractiviteit, waardoor eerder behaalde resultaten actief blijven.

Opgeloste bug

  • Als een deelnemer is ingeschreven op meerdere leerpaden waar hetzelfde geneste leerpad in voorkomt, zorgt uitschrijven op één leerpad, ook voor uitschrijven op het geneste leerpad.

Heb je het antwoord gevonden?