Kijk hier voor de overige release notes.

Hiërarchische structuur voor Organisatorische Eenheden

Het is nu mogelijk om organisatorische eenheden hiërarchisch vast te leggen:

waardoor je de mogelijkheid hebt gekregen om in één klap gebruikers inzage te geven tot team voortgang op meerdere niveaus:

In dit voorbeeld kan Anne de voortgang zien van medewerkers van alle organisatorische onderdelen die hiërarchisch vallen onder de Raad van Commissarissen  (waaronder de organisatorische eenheid Bedrijfsvoeringsteam):  

Je hoeft niet meer iedere organisatorische eenheid apart te koppelen. In de instellingen kun je zelf de hiërarchische structuur aanmaken, uiteraard kun je deze structuur ook via de API aanmaken.

Optie om nieuwe accountmail niet te sturen

Bij het in gebruik nemen van LearnLinq is het soms handig om niet gelijk de gebruikers een e-mail over hun LearnLinq account te sturen. Bij het aanmaken van een nieuwe gebruiker, bij het inlezen van een CSV en via de API is het sturen van de accountmail nu instelbaar:

Performance verbetering 

Het publiceren van leerpaden met veel leeractiviteiten is versneld.

Invoer van pogingen is verbeterd

Bij het instellen van het aantal pogingen was het lastig om een ander aantal in te stellen.

Invoer van minimum aantal deelnemers is verbeterd

Bij het instellen van van het minimum en maximum aantal deelnemers van een klassikale sessie in de bibliotheek was het soms lastig om het minimum anders in te stellen.

Weergave van gebruikersinformatie is aangepast

Bij het openen van je accountinformatie wordt nu de naam en gebruikersnaam weergegeven:

Weergave van voortgang bij leerpaden in leerpaden

Bij het openen van een leerpad waarin een ander leerpad is opgenomen, wordt, indien dit van toepassing is, de voortgang getoond:

Bugfix: de instelling 'Keuze wordt gemaakt door Inschrijver van deelnemer op ....' 

De optie 'Keuze wordt gemaakt door Inschrijver van deelnemer op <naam van het leerpad>' bij de workflow instellingen van klassikale sessies resulteerde altijd in een actie voor de organisator.

Bugfix: foutmelding bij het upgraden van een editie leerpad

Bij het verwijderen van een klassikale sessie uit een editie leerpad kunnen nu edities waarvoor de klassikale sessies al gepland waren met trainers geupgrade worden.

Bugfix: foutmelding bij het publiceren van een interval leerpad

De oorzaak van de foutmelding 'Sequence contains more than one element' is opgelost.

Bugfix: na publiceren wordt dezelfde leeractiviteit twee keer getoond

Na publiceren is sporadisch een leeractiviteit twee keer te zien in de planning na het publiceren van een standaard of interval leerpad in de bibliotheek.

Bugfix: foutmelding bij het plannen van een klassikale sessie

Bij het plannen van een gedeelde klassikale sessie werd soms de volgende melding getoond: 'De georganiseerde klassikale sessie verwijst niet naar een leerpad.'

Bugfix: kan het aantal pogingen niet op onbeperkt instellen

Bij het instellen van het aantal pogingen naar onbeperkt werd deze waarde niet onthouden.

Bugfix: verplaatsen van de datum van een klassikale sessie

Bij het verplaatsen van de datum van een klassikale sessie waar al de presentie voor is verwerkt wordt het herhalen van deze klassikale sessie nu ook gekoppeld aan de nieuwe datum.

Bugfix: resultaten na het aanpassen van de datum van een klassikale sessie in het verleden kloppen niet

Bij het veranderen van de datum van een klassikale sessie in het verleden waarvoor de presentie al was geregistreerd, werd de oorspronkelijke resultaat datum aangehouden.

Bugfix: foutmelding bij het publiceren van een leerpad

Bij het publiceren van een leerpad werd soms de volgende melding getoond: 'Cannot insert duplicate key row in object 'dbo.OrganizedElements' with unique index 'IX_UniqueOrganizedElement'. The duplicate key value is (9999, 1111, 00000000-0000-0000-0000-000000000000).The statement has been terminated.'

Bugfix: berekening van de verloopdatum van een interval gaat soms niet goed

Bij het handmatig aanmaken van resultaten voor leeractiviteiten wordt bij de berekening van de verloopdatum van een interval leerpad soms de verkeerde datum gebruikt.

Bugfix: berekening van de status van een leerpad met afrondingscondities gaat soms niet goed

Bij leerpaden waar een deelnemer is gezakt omdat er niet afgerond is binnen het ingestelde aantal dagen (ingesteld in de workflow bij afrondingscondities) worden niet alle eerdere resultaten meegenomen.

Heb je het antwoord gevonden?