Kijk hier voor de overige release notes.

Berichten voor leeractiviteiten in het verleden

Berichten die van toepassing zijn op gebeurtenissen in het verleden worden niet meer verstuurd. Er wordt bijvoorbeeld bij het achteraf toevoegen van een deelnemer aan een klassikale sessie, geen bericht meer verstuurd.

Toevoegen van resultaten

In de Learning Activity Stream is het nu mogelijk om resultaten toe te voegen voor leeractiviteiten die door gebruikers in het verleden gehaald zijn. Bijvoorbeeld gebruikers die nieuw in dienst komen en elders een BHV basiscursus behaald hebben, kunnen na het toevoegen van dit resultaat gelijk starten in de herhalingcyclus.

Verwijderen van resultaten voor leeractiviteiten

In de Learning Activity Stream is het nu mogelijk om eerder behaalde resultaten door te halen. Bijvoorbeeld om een onterecht toegekend positief resultaat voor een afteken leeractiviteit ongedaan te maken. Bij het openen van het resultaat van een leeractiviteit, kan dat resultaat worden verwijderd. Daarna is het resultaat nog wel zichtbaar, maar is goed te zien dat dit resultaat niet meer geldig is.

Heb je het antwoord gevonden?