Als je meer informatie wil hebben over CSV bestanden, kijk dan in Wikipedia voor CSV en Delimiter Separated Values.

Let op: wil je informatie over het inlezen van gebruikersaccounts via de API, kijk dan in dit artikel.

Het import gebruikers proces via een CSV bestand bestaat uit twee stappen:

 1. Het CSV bestand voorbereiden.

 2. Het uitvoeren van de CSV import wizard.

Het CSV bestand voorbereiden

De eerste rij in het CSV bestand moet een kopregel bevatten waarin de veldnamen staan die je wil importeren.

Beschikbare velden voor het importeren van gebruikersaccounts

Gedetailleerde beschrijvingen van de velden kun je hier nalezen.

Verplicht

 • Username

 • Name

 • Email

Verplicht als er een Identity Provider is gedefinieerd

 • IdentityProvider - lees hieronder verder voor meer informatie

Optioneel

 • Importid - lees hieronder verder voor meer informatie

 • ExpirationDate - te vinden onder de sectie Gebruiker heeft toegang tot in het Toevoegen/Bewerken van gebruikers scherm

 • JobTitle

 • JobTitleImportId - lees hieronder verder voor meer informatie

 • OrganizationalUnitTitle 

 • OrganizationalUnitImportId - lees hieronder verder voor meer informatie

 • JobTitle1

 • JobTitleImportId1 - lees hieronder verder voor meer informatie

 • OrganizationalUnitTitle1 

 • OrganizationalUnitImportId1 - lees hieronder verder voor meer informatie

 • JobTitle2

 • JobTitleImportId2 - lees hieronder verder voor meer informatie

 • OrganizationalUnitTitle2 

 • OrganizationalUnitImportId2 - lees hieronder verder voor meer informatie

 • JobTitle3

 • JobTitleImportId3 - lees hieronder verder voor meer informatie

 • OrganizationalUnitTitle3

 • OrganizationalUnitImportId3 - lees hieronder verder voor meer informatie

 • JobTitle4

 • JobTitleImportId4 - lees hieronder verder voor meer informatie

 • OrganizationalUnitTitle4

 • OrganizationalUnitImportId4 - lees hieronder verder voor meer informatie

Vrije velden

Als je vrije velden hebt ingesteld (kijk in dit artikel voor meer informatie), dan kun je data aan deze vrije velden toevoegen met de CSV import. Voeg in dat geval een veld in de kopregel toe met de naam van het vrije veld (custom_veldnaam, *niet* de Weergave naam). Vergeet dan niet dat bij het vullen van datum velden deze kolom opgemaakt moet zijn volgens het datum formaat zoals gedefinieerd in de instellingen van de CSV import.

Gebruik van Import Id's

Zonder een Import id, worden gebruikers herkend aan hun Gebruikersnaam en worden de Functie en Organisatorische eenheid herkend aan de Titel. Dit betekent dat bij het tweede keer inlezen van het CSV bestand, LearnLinq deze velden gebruikt om te zien of een nieuwe gebruikersaccount aangemaakt moet worden, of dat een bestaand gebruikersaccount moet worden bijgewerkt. Dit herkenningsprincipe is secundair

Maar wat moet je doen als je de Gebruikersnaam, Functie of Organisatorische eenheid ook wil aanpassen? Dat is het moment om een Import id te gaan gebruiken. Het Import id is een uniek gegeven dat gebruikt kan worden om de Gebruikersnaam, Functie of Organisatorische eenheid te herkennen. Het herkenningsprincipe van dit (optionele) veld is primair.

Bij het inlezen van een CSV bestand, probeert de import eerst de Gebruikersnaam, Functie of Organisatorische eenheid te vinden door gebruik te maken van het primaire herkenningsprincipe. Lukt dat niet, dan probeert de import via het secundaire herkenningsprincipe een overeenkomstige Gebruikersnaam of Titel te vinden. Lukt dit ook niet, dan wordt er een nieuwe Gebruikersnaam, Functie of Organisatorische eenheid aangemaakt. 

Identity Provider

De Identity Provider bevat de waarde van het veld Naam zoals deze is ingesteld bij het aanmaken van een Identity Provider. Wil je voor een gebruiker dat LearnLinq het wachtwoord blijft bewaren, vul dan in dat geval LearnLinq in als waarde bij de kolom Identity Provider.
Let op: deze waarde hoeft alleen meegegeven te worden als er een identity provider is gedefinieerd in LearnLinq.

Ondersteunde CSV instellingen

 • Scheidingsteken - Hoe de kolommen zijn gescheiden. De meest voorkomende scheidingstekens zijn de komma en punt-komma, maar ieder karakter is mogelijk behalve speciale karakters zoals een Tab of een nieuwe regel.

 • Tekstindicator - Gebruik de tekstindicator om kolommen te omsluiten waarin ook het scheidingsteken kan voorkomen als waarde. Veel gebruikte tekstindicatoren zijn het dubbele aanhalingsteken en het aanhalingsteken, maar ieder karakter is mogelijk behalve speciale karakters zoals een Tab of een nieuwe regel.

 • Codering - LearnLinq moet weten hoe de tekst in het bronbestand gecodeerd is. Als de codering niet juist is ingesteld, kunnen sommige tekens verkeerd worden weergegeven in LearnLinq. Veel gebruikte Codering is UTF-8, maar ook ASCII en UTF-16 zijn ondersteund.

 • Datumnotatie - De datumnotatie die wordt gebruikt in het CSV bestand voor het veld ExpirationDate en eventueel vrije datum velden. Geef zelf de volgorde aan van de onderdelen van de datum met de volgende datum componenten: Dag (d), Maand (M) en Jaar (yyyy). De datumnotatie is hoofdlettergevoelig. Gebruik optioneel een scheidingsteken voor de datumnotatie zoals een koppelteken, slash, komma of een punt. Voorbeelden: dd-MM-yyyy, of M/d/yyyy. Let erop dat het datumformaat hoofdlettergevoelig is. De datum 2025-5-27 heeft yyyy-M-dd als datumnotatie.

CSV Voorbeeld bestand

Gebruik de volgende instellingen met dit voorbeeld bestand:

 • Scheidingsteken  [ ; ] 

 • Tekstindicator  [ " ]

 • Codering [ utf-8 ]

 • Datumnotatie  [ d-M-yyyy ]

Uitvoeren van de CSV import wizard

 1. Login in LearnLinq als een gebruiker met de Gebruikersbeheer rol.

 2. Open het menu Gebruikers.

 3. Kies het Import icoon (wolk icoon met een pijltje naar boven; rechtsboven in het scherm).

 4. Volg de stappen van de wizard; gebruik het CSV bestand en de gekozen opties uit de voorbereiding.

Veel gestelde vragen

Kan ik het CSV bestand vernieuwen en opnieuw inlezen en voorkomen dat er dubbele gebruikers worden aangemaakt?
Ja dat kan. De import controleert of de Import id of Gebruikersnaam al in gebruik is bij een bestaande gebruiker en werkt deze gebruiker bij. Een nieuwe gebruiker wordt aangemaakt als de Import id of Gebruikersnaam nog onbekend zijn.

Hoe kan ik meerdere dienstverbanden voor een gebruiker inlezen?
Iedere gebruiker kan meerdere dienstverbanden hebben in LearnLinq. De CSV import staat het inlezen van maximaal 5 dienstverbanden per gebruiker toe. Vul voor ieder dienstverband dat de gebruiker heeft de optionele velden in.

Wat gebeurt er als ik meer gebruikersaccounts inlees dan mijn licentie toestaat?
De import staat niet toe om meer gebruikersaccounts aan te maken dan de licentie toestaat. Het import proces laat meldingen zien dat de limiet is bereikt voor het aanmaken van nieuwe gebruikers. Bestaande gebruikers worden gewoon bijgewerkt.

Wat gebeurt er als een optioneel veld leeg wordt gelaten?
Het veld wordt in LearnLinq leeggemaakt als het veld in de kopregel is opgenomen EN het veld leeg is. Heb je het veld niet opgenomen in de kopregel, dan verandert er niets voor dat veld in LearnLinq.

Kan ik een eigen kopregel definiëren voor de import wizard?
Nee, het CSV bestand moet exact de kolomnamen hebben zoals gedefinieerd in dit artikel en het voorbeeld bestand.

Kan ik voorkomen dat er een email wordt gestuurd naar gebruikers als het gebruikersaccount wordt aangemaakt in LearnLinq?
In de tweede stap van de import wizard, kun je de optie om de mail te versturen uitzetten:

Op zoek naar tutorials? Klik hier.

Heb je het antwoord gevonden?