Wanneer een gebruiker wordt aangemaakt, heeft deze gebruiker standaard géén mogelijkheden om beheerstaken uit te voeren. Voor de gebruikers die wél meer moeten kunnen uitvoeren in LearnLinq kun je beheerstaken toevoegen door één of meerdere rollen te selecteren voor een gebruiker in het gebruikersscherm.

Wanneer een gebruiker wordt aangemaakt, heeft deze gebruiker de volgende mogelijkheden:

 • Bekijken en openen van leerpaden waarvoor de gebruiker is ingeschreven in Leren.

 • Bekijken van geplande klassikale sessies in de Agenda.

 • Bewerken van het profiel en het toevoegen of veranderen van een Profiel foto.

 • Bekijken van Berichten.

 • Bekijken van de Catalogus.

 • Bekijken van de Portfolio.

Gebruikers die ook beheerderstaken moeten uitvoeren moeten één of meerdere rollen toegekend krijgen voor het uitvoeren van beheerstaken. Het rolsysteem is zo opgezet dat iedere rol toegang geeft tot een specifieke set aan beheerstaken. Afhankelijk van jouw organisatie, hebben beheerders slechts één rol (als iedere beheerstaak door een verschillende gebruiker wordt uitgevoerd) of meerdere rollen (bijvoorbeeld als diegene die de leerpaden ontwerpt ze ook moet plannen en gebruikers moet beheren).

Let op: Je kunt iedere combinatie van rollen aan een gebruiker toekennen. Het is ook mogelijk om geen enkele rol aan een gebruiker toe te kennen. 

Het koppelen van een rol aan een gebruiker

Om een rol toe te kennen aan een gebruiker, open het Gebruikers menu om vervolgens de gebruiker te selecteren. Selecteer daarna de benodigde rollen in de Rollen sectie:

Gebruikersbeheer

Gebruikers met de Gebruikersbeheer rol hebben toegang tot het Gebruikers menu item. Daarin kun je gebruikers toevoegen en onderhouden. Ze kunnen hier ook gebruikers inlezen via een CSV bestand.

Een gebruiker met de Gebruikersbeheer rol kan:

 • Toevoegen, bewerken en verwijderen van gebruikers binnen LearnLinq.

 • Gebruikers importeren via een CSV bestand (zie dit artikel).

 • Toekennen van rollen aan gebruikers.

 • Alle gebruikers inzien.

Ontwerper

Gebruikers met de Ontwerper rol hebben toegang tot het Bibliotheek menu item. In de Bibliotheek kunnen leerpaden aangemaakt en onderhouden worden.

Een gebruiker met de Ontwerper rol kan:

 • Leerpaden ontwerpen in de Bibliotheek en deze beschikbaar te stellen aan een Organisator door deze te publiceren.

 • Aanmaken van leeractiviteiten zoals LTI, externe website, en klassikale sessies en deze delen in de Bibliotheek indien gewenst.

 • Leerpaden toevoegen, onderhouden en verwijderen.

Organisator

Gebruikers met de Organisator rol hebben toegang tot het Planning menu item. In de Planning kunnen klassikale sessie gepland worden. 

Een gebruiker met de Organisator rol kan:

 • De Planning, Sessie Agenda en Voortgang openen.

 • Leerpaden en klassikale sessie plannen.

 • Gebruikers inschrijven op leerpaden en klassikale sessies.

 • Toekennen van trainers aan klassikale sessies.

 • Toekennen van een locatie aan klassikale sessies.

 • Toekennen van supervisors voor Afteken leeractiviteiten.

 • Publiceren van leerpaden in de Catalogus.

 • Presentie verwerken van klassikale sessies.

Instellingen beheerder

Gebruikers met de Instellingen beheerder rol hebben toegang tot het Instellingen menu item. In het Instellingen menu item kun je informatie vinden over beschikbare opslagruimte en gebruikers, en geeft toegang tot stamgegevens zoals functietitels en locaties.

Een gebruiker met de Instellingen beheerder rol kan:

 • Een overzicht krijgen van beschikbare opslagruimte en ongebruikte gebruikersaccounts.

 • Functies en Organisatorische Eenheden beheren (dit is niet nodig als deze worden ingelezen via een CSV bestand of via de API).

 • Beheren van Locaties (voor klassikale sessies).

 • Het instellen van beschikbare talen die beschikbaar zijn in LearnLinq.

 • Het beheren van hulp tekst op het Login scherm.

 • Het beheren van hulp tekst in het LearnLinq menu.

 • Het beheren van gebruikers van organisatorische eenheden voor toegang tot team voortgang.

 • Het beheren van vrije velden.

 • Het beheren van Personal Access Tokens voor gebruik met de API.

 • Het beheren van certificaat sjablonen.

 • Het beheren van het thema.

 • De learning activity stream openen.

 • Resultaten importeren.

 • Beheren van koppelingen.

Toegang catalogus

Gebruikers met de Toegang catalogus rol hebben toegang tot het Catalogus menu item, waar ze zichzelf kunnen inschrijven op in de catalogus gepubliceerde leerpaden. Nadat een gebruikersaccount is toegevoegd, is de rol Toegang catalogus standaard geactiveerd.

Andere rollen binnen LearnLinq

Naast de mogelijkheid om rollen expliciet aan te kruisen bij een gebruiker, kan een gebruiker ook meer beheersmogelijkheden krijgen als één van de volgende situaties zich voordoet:

 • Als een gebruiker wordt toegevoegd aan de lijst van gebruikers bij Team Voortgang van een organisatorische eenheid. 

 • Als een gebruiker wordt toegevoegd als Trainer bij een klassikale sessie.

 • Als een gebruiker wordt toegevoegd als Supervisor van een aftekenen leeractiviteit.

Team Voortgang

Een gebruiker die toegang heeft tot het Team Voortgang menu item kan:

 • De resultaten van leerpaden inzien van de gebruikers die behoren tot de organisatorische eenheid waarvoor de team voortgang is ingesteld.

 • Het team voortgang dashboard raadplegen, waarmee gezocht kan worden op leerpaden en verplichte of optionele leerpaden.

 • Bekijken van details van een leerpad voor een specifieke gebruiker.

Trainer

Een gebruiker die is toegevoegd als Trainer bij een klassikale sessie kan:

 • Een deelnemerslijst bekijken van de klassikale sessie.

 • De presentie verwerken van de klassikale sessie.

Supervisor

Een gebruiker die toegang heeft tot het Aftekenen menu item kan:

 • Voor een andere gebruiker het resultaat van een Aftekenen leeractiviteit vastleggen.

Op zoek naar tutorials? Klik hier.

Heb je het antwoord gevonden?