De optie Gebruiker heeft toegang tot in het Gebruikers menu kun je gebruiken om bij een gebruiker een einddatum te zetten. Deze einddatum bepaalt de laatste dag waarop de gebruiker nog toegang heeft tot LearnLinq. Na het invoeren van deze datum worden alle deelnames aan klassikale sessies van deze gebruiker die vallen ná deze datum uitgeschreven en zijn niet langer zichtbaar. Alle eerder behaalde resultaten van deze gebruiker blijven beschikbaar in LearnLinq.

Na het passeren van de ingestelde datum gebeurt het volgende in LearnLinq:

  • Login wordt geblokkeerd: de gebruiker kan niet meer inloggen.

  • Deelnames aan leerpaden die nog niet zijn afgerond worden uitgeschreven. Dit kunnen leerpaden zijn die in de toekomst zijn gepland, of leerpaden die de gebruiker nog niet heeft afgerond.

  • Deelnames aan een leerpad waarin onderdelen geplaatst zijn die herhaald moeten worden worden uitgeschreven.

  • De gebruiker wordt verwijderd uit doelgroepen.

Let op:

  • Alhoewel deelnames aan leerpaden worden uitgeschreven, blijft de Learning Activity Stream van de gebruiker in tact. Deze wordt echter niet direct zichtbaar om de hoeveelheid data te beperken. Om de resultaten in te zien, moet je de 'toegang tot' datum weer in de toekomst zetten. 

  • Omdat de gebruiker niet meer kan inloggen, komt er direct weer een licentie beschikbaar.

  • Het is mogelijk om een gebruiker opnieuw toegang te geven door de einddatum te verwijderen (of verder in de toekomst te zetten), maar de uitgeschreven deelnames worden niet hersteld.

  • Als een gebruiker wil inschrijven in een klassikale sessie van een Standaard of Interval leerpad waar hij of zij voor is ingeschreven, worden klassikale sessies die gepland zijn ná de gebruikers toegang tot datum niet getoond.

  • Als je een gebruiker wil inschrijven voor een Editie leerpad, dan zijn gebruikers waarvoor de toegang tot datum is ingesteld die ligt voor de startdatum van één van de geplande klassikale sessies, niet opgenomen in de lijst van gebruikers die je kunt inschrijven. Je kunt deze gebruikers niet inschrijven voor deze editie.

Op zoek naar tutorials? Klik hier.

Heb je het antwoord gevonden?