In dit artikel leggen we je uit wanneer er een mogelijkheid bestaat om pogingen in te stellen voor leeractiviteiten. Als pogingen niet ingesteld kunnen worden, kun je hier lezen hoeveel pogingen LearnLinq dan toekent.

Sectie

In een sectie kun je geen pogingen instellen. Iedere sectie heeft maar één poging.

Genest leerpad

In een genest leerpad (een leerpad in een ander leerpad) kun je geen pogingen instellen. Een genest leerpad heeft maar één poging.

Leeractiviteiten

Het type leeractiviteit bepaalt of het mogelijk is om pogingen in te stellen. Hieronder wordt per type aangegeven of en hoe pogingen instelbaar zijn.

Aftekenen

Het aantal pogingen van een Aftekenen leeractiviteit is instelbaar in de Workflow instellingen van de leeractiviteit:

Het aantal pogingen van een Aftekenen leeractiviteit is te variëren van 1 tot onbeperkt.

Externe Website

Het aantal pogingen voor een externe website is niet instelbaar. Een deelnemer heeft onbeperkt toegang tot deze leeractiviteit.

SCORM

Het moment waarop vanuit de SCORM content een resultaat wordt doorgegeven aan LearnLinq is niet vooraf gedefinieerd, maar is wel van invloed op het kunnen instellen van pogingen. Om toch gebruik te kunnen maken van pogingen, is het belangrijk dat er kennis is van het gedrag van de SCORM content en dan specifiek het moment en de omstandigheden dat de resultaten doorgegeven worden aan LearnLinq. Vraag aan de leverancier van de content naar dit gedrag zodat in LearnLinq hetzelfde gedrag in de instellingen van de SCORM leeractiviteit gemaakt kan worden. Maak deze instellingen in de sectie Toegangsopties:

Als niet duidelijk is welke van deze opties gekozen moet worden, overleg met de leverancier van de content wat de beste instelling is.

Als gekozen is voor De SCORM leeractiviteit een beperkt aantal keer starten, dan kun je in de Workflow Instellingen van de SCORM leeractiviteit het Maximum aantal pogingen instellen:

Let op: als je een onbeperkt aantal pogingen wilt instellen, kies dan bij de instellingen van de SCORM leeractiviteit voor Altijd de SCORM leeractiviteit starten of  De SCORM leeractiviteit starten totdat een positief resultaat is behaald.

Let op: als de optie Altijd de SCORM leeractiviteit starten is ingesteld, zal een negatief resultaat er niet voor zorgen dat de leeractiviteit gezakt is. Het resultaat is wel terug te vinden in de Learning Activity Stream, maar telt niet mee bij de berekening van het resultaat.

Let op: als de optie Altijd de SCORM leeractiviteit starten is ingesteld, moet je er zeker van zijn dat ná het behalen van een positief resultaat, de SCORM leeractiviteit niet een negatief resultaat kan sturen. Wordt na het halen van een positief resultaat een negatief resultaat ontvangen, dan telt het laatst behaalde resultaat. Het positieve resultaat wordt teniet gedaan. Resultaten anders dan 'Positief' resetten de status van 'geslaagd' naar 'bezig'.

LTI

Het is belangrijk dat er kennis is van het gedrag van de LTI content en dan specifiek het moment en de omstandigheden dat de resultaten doorgegeven worden aan LearnLinq. Vraag aan de leverancier van de content naar dit gedrag zodat in LearnLinq hetzelfde gedrag in de instellingen van de LTI leeractiviteit gemaakt kunnen worden. Maak vervolgens een keuze bij Resultaatverwerking.

Klassikale Sessie

Als je klassikale sessie onderdeel is van een Edities leerpad en is ingesteld om automatisch ingeschreven te worden bij inschrijven op het leerpad (zie dit artikel) dan heeft deze klassikale sessie één poging en geen mogelijkheid om het aantal in te stellen. Voor alle andere klassikale sessies kan het aantal pogingen ingesteld worden bij Pogingen in de Workflow Instellingen:

Extern Resultaat

Het aantal pogingen voor een extern resultaat is niet instelbaar. Een deelnemer kan éénmalig een positief resultaat indienen voor deze.

Heb je het antwoord gevonden?