Welke exportmogelijkheden heeft LearnLinq
Vanuit LearnLinq kun je de volgende twee gegevens exporteren:

  1. alle gebruikersgegevens zoals naam, loginnaam, e-mailadres, etc.

  2. alle resultaatgegevens van een gebruiker

Het exporteren van gebruikersgegevens

Na het openen van het scherm Gebruikers, zijn alle gebruikers zichtbaar die zijn aangemaakt in LearnLinq. In de rechterbovenhoek kun je na het kiezen voor Exporteren (wolk icoon met een pijltje naar beneden) een Excel file exporteren waarin alle gebruikers staan die op dat moment geselecteerd zijn. Als jouw export te veel gebruikers bevat, dan kun je door middel van een zoekopdracht je selectie verkleinen. Gebruik bijvoorbeeld een deel van een e-mailadres om alle gebruikers van een specifiek domein te selecteren.

Welke informatie kun je vinden in de Export?

Iedere export bevat alle gebruikersdata (naam, importid, vrije velden, etc.). Er worden maximaal vijf dienstverbanden geëxporteerd.

Het exporteren van resultaatgegevens van een gebruiker

Na het openen van de Instellingen, kun je de optie Learning Activity Stream kiezen. In de Learning Activity Stream wordt een overzicht getoond van alle gegevens waarmee LearnLinq de status van een deelnemer voor de leerpaden bepaalt. In de rechterbovenhoek kun je na het kiezen voor Exporteren (wolk icoon met een pijltje naar beneden) een Excel file exporteren waarin alle resultaatgegevens staan die op dat moment geselecteerd zijn. Als er teveel gegevens geselecteerd zijn, of je wilt een specifieke export maken, kun je de volgende filters instellen:

  • gebruikers: vind de gebruikers die je zoekt door de naam in te voeren

  • leeractiviteiten: vind specifieke leeractiviteiten (of leerpaden) door een (deel van) de titel op te geven

  • periode: vind resultaten in een periode door een begin en einddatum op te geven bij het Datum filter

Welke informatie kun je vinden in de Export?

Iedere export bevat alle informatie over de leeractiviteiten (inclusief door wie en wanneer het gegeven is gemaakt), het resultaat op het moment dat het was aangemaakt en de gebruikersgegevens (naam, exportid, dienstverbanden etc.). Kijk in dit artikel voor meer informatie over historische data en voorbeelden. 

Er worden maximaal vijf dienstverbanden geëxporteerd.

De kolommen RegistrationByUsername, RegistrationByName en RegistrationByUserImportID zijn alleen gevuld als de gebruiker die het gegeven heeft vastgelegd een andere gebruiker is dan diegene waar het resultaat betrekking op heeft.

Voortgang export

Na het openen van Voortgang of Team Voortgang en het maken van de selectie heb je de mogelijkheid om de gegevens te exporteren die horen bij jouw selectie. Kies voor exporteren en je krijgt de volgende dialoog te zien:

Wanneer je direct voor Exporteren kiest, komen de gegevens van de voortgang, de verplichte leerpaden en de emailadressen van de deelnemers in de export te staan.

Welke informatie kun je vinden in de Export?

Kies je voor Exporteer dienstverbanden dan worden de resultaten voor de deelnemer per dienstverband uitgesplitst. In dit geval wordt ook de functie en de organisatorische eenheid van de medewerker getoond in de export. Daarmee kan eenvoudig een rapportage per dienstverband worden gemaakt. In dit overzicht wordt per dienstverband ieder resultaat voor één deelnemer getoond waardoor hetzelfde resultaat meerdere keren zichtbaar is.


Heb je het antwoord gevonden?