Als je planning rommelig is geworden omdat er teveel georganiseerde edities in staan, dan kun je ervoor kiezen om deze edities te archiveren (bijvoorbeeld als de editie in het verleden was en de presentie al is verwerkt). Als je planning rommelig is vanwege niet editie-leerpaden die je niet meer organiseert, dan kun je het leerpad verwijderen uit de Bibliotheek (dit zorgt ervoor dat ook het leerpad wordt verwijderd uit de planning). Wil je een edities leerpad verwijderen dan zijn er nog wat extra stappen nodig. Lees in dit artikel wat je moet doen.

Archiveren van georganiseerde edities

Een gearchiveerde editie wordt niet verwijderd, maar is niet langer zichtbaar in de planning. Dit maakt het mogelijk om de informatie van de editie (zoals locatie, trainers, datums, deelnemers, etc.) achteraf nog te raadplegen. Door in de planning te kiezen voor Archief, toon je de gearchiveerde edities. Het is niet mogelijk om alle edities te archiveren, alleen die edities die zijn georganiseerd (niet in concept) en waarvoor de presentie is verwerkt.

Volg deze stappen om een editie te archiveren:

 • Open de Planning.

 • Selecteer de editie van leerpad die je wil archiveren.

 • Selecteer het Meer opties menu (drie puntjes icoon) in de rechterbovenhoek.

 • Selecteer de optie Archiveren.

Leerpaden verwijderen

Waarschuwing: het verwijderen van een leerpad kan niet ongedaan gemaakt worden! Als je een standaard of interval leerpad verwijdert in de Bibliotheek, dan worden uit de Planning alle deelnames, doelgroepen en (indien van toepassing) georganiseerde klassikale sessies ook verwijderd. Ook kun je de resultaten niet meer zien in de Voortgang.

Let op: resultaten van deelnemers worden niet verwijderd en zijn nog steeds beschikbaar in de Learning Activity Stream (lees dit artikel voor meer informatie).

Volg deze stappen om een leerpad te verwijderen:

 • Open de Bibliotheek.

 • Selecteer het leerpad die je wil verwijderen.

 • Selecteer het Meer opties menu (drie puntjes icoon) rechts van het leerpad.

 • Selecteer de optie Verwijderen.

 • Bevestig je keuze door nogmaals te kiezen voor Verwijderen.

Als je op deze manier een edities leerpad hebt verwijderd dan moet je ook de individueel georganiseerde edities verwijderen. Volg de instructies in de volgende paragraaf voor alle nog zichtbare geplande edities van dat leerpad.

Annuleren van editie leerpaden

Als je georganiseerde edities niet langer wil zien in de planning en de informatie in deze editie leerpaden is niet langer meer nodig, dan kun je deze edities Annuleren. Als je een editie leerpad annuleert, worden alle georganiseerde klassikale sessies en deelnemers van die editie verwijderd. Volg deze stappen om een editie te Annuleren:

 • Open de Planning.

 • Selecteer de editie van leerpad die je wil annuleren.

 • Selecteer het Meer opties menu (drie puntjes icoon) in de rechterbovenhoek.

 • Selecteer de optie Annuleren.

Let op: resultaten van deelnemers worden niet verwijderd en zijn nog steeds beschikbaar in de Learning Activity Stream (lees dit artikel voor meer informatie).

Heb je het antwoord gevonden?