Dit artikel beschrijft waar een deelnemer kan zien welke status de leerpaden hebben en de situaties die leiden tot de statussen die een deelnemer heeft voor een leerpad en waarom. Voor de volgende scenario's wordt de status beschreven:

  1. De deelnemer is ingeschreven en heeft nog geen resultaat gehaald.

  2. De deelnemer is ingeschreven en heeft een gedeelte van het leerpad afgerond.

  3. De deelnemer rondt een leerpad af.

  4. De deelnemer komt in de vernieuwingsperiode van een leerpad die deze deelnemer eerder heeft afgerond.

  5. De deelnemer rondt een leerpad af gedurende de vernieuwingsperiode.

  6. De deelnemer rondt het leerpad niet af binnen de vernieuwingsperiode en er is géén verloopperiode ingesteld.

  7. De deelnemer rondt het leerpad niet af binnen de vernieuwingsperiode en er is wél een verloopperiode ingesteld.

  8. De deelnemer rondt het leerpad niet af binnen de verloopperiode.

  9. De deelnemer zakt voor het leerpad.

Let op: de statusteksten die zichtbaar zijn in het scherm leren en in het leerpad, kunnen per leerpad afwijken. Het is gebaseerd op de statustekst zoals die is ingesteld in het leerpad, kijk in dit artikel voor meer informatie.

Het scherm leren

De statussen zijn voor de gebruiker zichtbaar in Leren, de eerste menu optie in LearnLinq. In Leren is zichtbaar in welke leerpaden de gebruiker is ingeschreven. Het scherm in ingedeeld in leerpaden die Bezig zijn en leerpaden die Voltooid zijn (met de status gezakt of geslaagd).

Situatie 1: de deelnemer is ingeschreven  en heeft nog geen resultaat gehaald.

De deelnemer heeft zichzelf ingeschreven of is ingeschreven door de organisator en heeft nog geen onderdelen van het leerpad afgerond. Op dit moment is het leerpad zichtbaar onder de Bezig sectie op het Leren scherm:

Door het leerpad te openen kan de deelnemer zien wat er daadwerkelijk gedaan moet worden. In het onderdeel (Team) Voortgang wordt deze situatie als Bezig weergegeven.

Situatie 2: de deelnemer is ingeschreven en heeft een gedeelte van het leerpad afgerond.

De deelnemer heeft zichzelf ingeschreven of is ingeschreven door de organisator en heeft al een gedeelte van de onderdelen van het leerpad afgerond. Op dit moment is het leerpad zichtbaar onder de Bezig sectie op het Leren scherm en is de voortgang van de deelnemer zichtbaar:

Door het leerpad te openen kan de deelnemer zien wat er daadwerkelijk gedaan moet worden. In het onderdeel (Team) Voortgang wordt deze situatie als Bezig weergegeven.

Situatie 3: de deelnemer heeft een leerpad afgerond.

De deelnemer heeft alle onderdelen die afgerond moeten worden afgerond. Op dit moment is het leerpad verplaatst en zichtbaar onder de Voltooid sectie op het Leren scherm en is de status zichtbaar:

In het onderdeel (Team) Voortgang wordt deze situatie als Geslaagd weergegeven.

Situatie 4: de deelnemer komt in de vernieuwingsperiode van een leerpad die deze deelnemer eerder heeft afgerond.

Als een herhaling is ingesteld in het leerpad, ontvangt de deelnemer een notificatie van LearnLinq met daarin aangegeven dat de herhaling beschikbaar is. Dit bericht wordt verstuurd op het moment dat de vernieuwingsperiode wordt ingegaan. Bijvoorbeeld: als een leerpad één jaar geldig is en de deelnemer mag twee maanden voor het verlopen van het leerpad beginnen met de herhaling, dan ontvangt de deelnemer na 10 maanden na het afronden van het leerpad de notificatie (lees dit artikel voor meer informatie over herhaalcondities). 

Op dit moment is het leerpad zichtbaar onder de Bezig sectie op het Leren scherm:

De deelnemer kan door het leerpad te openen zien hoeveel tijd er nog is voordat de herhaling moet zijn afgerond. In het onderdeel (Team) Voortgang wordt deze situatie als Vernieuwen weergegeven.

Situatie 5: de deelnemer rondt een leerpad af gedurende de vernieuwingsperiode.

De deelnemer heeft alle onderdelen die afgerond moeten worden afgerond in de vernieuwingsperiode. Op dit moment is het leerpad opnieuw verplaatst en zichtbaar onder de Voltooid sectie op het Leren scherm en is de status zichtbaar:

In het onderdeel (Team) Voortgang wordt deze situatie als Geslaagd weergegeven.

Situatie 6: de deelnemer rondt het leerpad niet af binnen de vernieuwingsperiode en er is géén verloopperiode ingesteld.

Als er geen verloopperiode is ingesteld voor een leerpad en de deelnemer herhaalt het leerpad niet voor het einde van de vernieuwingsperiode, dan is de deelnemer gezakt voor het leerpad. 

Het leerpad wordt verplaatst naar de Voltooid sectie op het Leren scherm, maar er is een negatieve status indicator zichtbaar (rood kruis) rechtsonder op het icoon van het leerpad:

De deelnemer kan nu geen nieuwe acties meer ondernemen om het leerpad weer geslaagd te krijgen, de deelnemer krijgt op het moment dat deze zakt een notificatie. De getoonde datum is de datum dat de deelnemer gezakt is voor het leerpad. Wil je toch dat een deelnemer verder kan? Lees dan dit artikel om de deelnemer meer tijd of meer pogingen te geven.

In het onderdeel (Team) Voortgang wordt deze situatie als Gezakt weergegeven.

Situatie 7: de deelnemer rondt het leerpad niet af binnen de vernieuwingsperiode en er is wél een verloopperiode ingesteld.

Als er wél een verloopperiode is ingesteld voor een leerpad en de deelnemer herhaalt het leerpad niet voor het einde van de vernieuwingsperiode, dan verandert de status van het leerpad naar Verlopen

Het leerpad blijft zichtbaar in de sectie Bezig op het Leren scherm:

De deelnemer kan door het leerpad te openen zien hoe lang het leerpad is verlopen. In het onderdeel (Team) Voortgang wordt deze situatie als Verlopen weergegeven.

Situatie 8: de deelnemer rondt het leerpad niet af binnen de verloopperiode.

Als de deelnemer het leerpad niet herhaalt voor het einde van de verloopperiode, dan is de deelnemer gezakt voor het leerpad. 

Het leerpad wordt verplaatst naar de Voltooid sectie op het Leren scherm, maar er is een negatieve status indicator zichtbaar (rood kruis) rechtsonder op het icoon van het leerpad:

De deelnemer kan nu geen nieuwe acties meer ondernemen om het leerpad weer geslaagd te krijgen, de deelnemer krijgt op het moment dat deze zakt een notificatie. De getoonde datum is de datum dat de deelnemer gezakt is voor het leerpad. Wil je toch dat een deelnemer verder kan? Lees dan dit artikel om de deelnemer meer tijd of meer pogingen te geven.

In het onderdeel (Team) Voortgang wordt deze situatie als Gezakt weergegeven.

Situatie 9: de deelnemer zakt voor het leerpad.

Als een deelnemer voor één van de leeractiviteiten van een leerpad zakt (bijvoorbeeld: onvoldoende punten halen voor een LTI of SCORM leeractiviteit, of het niet aanwezig zijn bij een klassikale sessie) én er zijn geen pogingen meer beschikbaar voor die leeractiviteit, dan zakt de deelnemer voor het leerpad. 

Het leerpad wordt verplaatst naar de Voltooid sectie op het Leren scherm, maar er is een negatieve status indicator zichtbaar (rood kruis) rechtsonder op het icoon van het leerpad:

De deelnemer kan nu geen nieuwe acties meer ondernemen om het leerpad weer geslaagd te krijgen, de deelnemer krijgt op het moment dat deze zakt een notificatie. De getoonde datum is de datum dat de deelnemer gezakt is voor het leerpad. Wil je toch dat een deelnemer verder kan? Lees dan dit artikel om de deelnemer meer tijd of meer pogingen te geven. Een andere mogelijkheid om de deelnemer verder te laten gaan, is het toevoegen van een positief resultaat voor de leeractiviteit waarvoor de deelnemer is gezakt. Lees dit artikel om een leeractiviteit een positief resultaat voor een leeractiviteit in te stellen.

In het onderdeel (Team) Voortgang wordt deze situatie als Gezakt weergegeven.

Heb je het antwoord gevonden?