Er zijn verschillende mogelijkheden waarop een gebruiker een deelnemer kan worden van een leerpad. In dit artikel worden deze mogelijkheden beschreven.

Deelnemers individueel inschrijven door de Organisator

Een organisator kan altijd deelnemers individueel inschrijven op een leerpad. Volg deze stappen om individuele deelnemers in te schrijven:

  • Open de Planning en selecteer het leerpad waarin je een deelnemer wil inschrijven.

  • Selecteer het tabblad Deelnemers en kies voor de knop Inschrijven.

  • Selecteer de gebruikers die je wil inschrijven (gebruik het Zoeken om snel in de lijst te zoeken). Heb je alle deelnemers geselecteerd, kies dan voor Inschrijven:

  • De gebruikers zijn nu deelnemer geworden van het leerpad en ontvangen hiervan een bericht. Na inloggen in LearnLinq is het leerpad zichtbaar voor de gebruiker.

Inschrijven door een gebruiker vanuit de Catalogus

Als je hebt aangegeven dat je leerpad in de Catalogus zichtbaar mag zijn, kan een gebruiker het leerpad opzoeken en kiezen om hierop in te schrijven. Nadat de gebruiker zichzelf heeft ingeschreven, wordt het leerpad zichtbaar onder de menu optie Leren.  Lees in dit artikel hoe je een leerpad in de Catalogus kunt publiceren.

Inschrijven aan de hand van een afdeling en/of functie

In veel organisaties wordt gewerkt met een opleidingsmatrix, waarin aan de hand van afdelingen en functies (en combinaties daarvan) is vastgelegd wat voor die functies en afdelingen aan opleidingseisen gesteld wordt. In LearnLinq kun je bij Standaard en Interval leerpaden deze afdelingen en functies vastleggen in Doelgroepen. Heeft een gebruiker een functie / afdeling die valt binnen een doelgroep, dan wordt deze gebruiker automatisch ingeschreven op het leerpad. Lees in dit artikel hoe je een doelgroep kunt aanmaken. Na inloggen in LearnLinq is het leerpad zichtbaar voor de gebruiker.

Inschrijven door een bovenliggend leerpad

Is je leerpad een onderdeel van een ander leerpad, dan worden deelnemers die in dat andere bovenliggende leerpad zijn ingeschreven automatisch ingeschreven in jouw leerpad. In deze situatie krijgt de deelnemer alleen bericht van inschrijving van het bovenliggende leerpad.

Heb je het antwoord gevonden?