De leeractiviteit Extern Resultaat kan gebruikt worden voor extern georganiseerde cursussen en trainingen waarvoor jij als organisator niet veel voor hoeft te 'doen', maar waarvoor het wel van belang is voor het proces dat het resultaat wordt vastgelegd in LearnLinq. Ook worden externe resultaten gebruikt om resultaten uit het verleden die zijn ontstaan voordat gewerkt werd met LearnLinq vast te leggen.

Voorbeelden

Een voorbeeld kan zijn het extern inkopen van een BHV training, waarvan je wel wilt weten wanneer de deelnemers zijn geslaagd, maar waarvoor je datums niet plant.

Een andere mogelijkheid is het zelf bekwaam verklaren voor voorbehouden handelingen door deelnemers. Afhankelijk van de afspraken binnen jouw organisatie is het niet altijd noodzakelijk vast te leggen wat de bron is, maar wel wanneer het heeft plaatsgevonden.

In beide voorbeelden is het mogelijk om een bewijs vast te (laten) leggen, door het uploaden van bijvoorbeeld een certificaat of bewijs van deelname. 

Let op: de bestandsruimte van bestanden die worden geüpload bij een extern resultaat gaan ten koste van de beschikbare opslagruimte.

Een laatste voorbeeld is het inlezen van resultaten die eerder zijn vastgelegd in een andere leeromgeving. Na het inlezen zijn de resultaten als extern resultaat vastgelegd. Lees dit artikel voor meer informatie over het inlezen van verschillende historische resultaten.

Uitvoering

  1. Alle leeractiviteiten moeten onderdeel zijn van een leerpad voordat een supervisor of deelnemer iets van de leeractiviteit kan zien, dus begin met het aanmaken van een leerpad. Voeg vervolgens een Extern Resultaat leeractiviteit toe aan het leerpad. 

  2. Gebruik het Omschrijving veld om aan de deelnemer uit te leggen wat er wordt verwacht voor het afronden van deze leeractiviteit.

  3. Gebruik de optie Bewijs uploaden is verplicht om ervoor te zorgen dat diegene die het resultaat zet, een bewijs moet aanleveren. Kies vervolgens voor OK.

  4. Kies in de Workflow instellingen onder de sectie Resultaat toekennen wie het resultaat moet invoeren. Dit kan de Deelnemer of de Organisator zijn. Als de Organisator wordt gekozen, dan krijgt de Deelnemer te zien dat de gebruiker moet wachten op het toekennen van het resultaat.

  5. Open de Planning en open het leerpad.

  6. Open de Details en open het Extern Resultaat leeractiviteit om de resultaten vast te leggen (als de Organisator daarvoor verantwoordelijk is).

  7. Zorg ervoor dat de deelnemer is ingeschreven op het leerpad.

  8. Klaar!

Wat ziet de deelnemer?

Als een deelnemer een leerpad opent met een Extern resultaat leeractiviteit én de deelnemer is verantwoordelijk voor het toekennen (invoeren) van het resultaat dan ziet de deelnemer naast de omschrijving ook de mogelijkheid om een datum van het resultaat in te voeren. Is ook de optie Bewijs uploaden is verplicht ingesteld, dan moet ook een bestand worden geüpload. Na het instellen van de datum en het eventueel uploaden van een bestand, selecteert de deelnemer Voltooien. Daarna is de leeractiviteit afgerond.

Wat ziet de organisator?

De organisator kan voor meerdere deelnemers de datum in één keer vastleggen. Open in de planning de Externe Resultaat leeractiviteit door te kiezen voor Open.

Alle vastgelegde resultaten zijn nu zichtbaar. Je kunt zelf resultaten toevoegen door het + icoon in de rechterbovenhoek te kiezen. Kies de deelnemers en datum en indien van toepassing een bewijs. Kies voor Opslaan:

Na het opslaan moet LearnLinq deze resultaten verwerken, wat even kan duren. Kies voor het verversen van het scherm, daarna kun je in het overzichtsscherm de ingevoerde resultaten zien. Hierbij kun je ook (indien van toepassing) de bijlage openen door de paperclip van de desbetreffende deelnemer te kiezen:

Heb je het antwoord gevonden?