Nadat je meerdere cursussen en trainingen hebt gemaakt, is een volgende stap het combineren van een deel van deze cursussen en trainingen in een opleidingsprofiel die verplicht voor een groep medewerkers (gebaseerd op afdeling en/of functie) moet worden afgerond en waarin onderdelen regelmatig herhaald moeten worden. In andere systemen worden de termen profiel (Edumanager) of kwaliteitsdashboard (Pulseweb) gebruikt. Het combineren van deze cursussen en trainingen en het koppelen van het opleidingsprofiel aan een doelgroep wordt in dit artikel verder uitgelegd. 

Combineren van leerpaden

De hierboven genoemde cursussen en trainingen die je eerder hebt aangemaakt in LearnLinq bestaan uit leerpaden. Door meerdere leerpaden in een overkoepelend leerpad te combineren maak je een opleidingsprofiel.

Voorbeeld:

Om gekwalificeerd fysiotherapeut te kunnen zijn, moeten de opleidingen en trainingen Reanimatie, Core Stability, Inspanningsfysiologie en Hospitality gecertificeerd zijn.

We gaan in dit artikel ervan uit dat deze opleidingen en trainingen al eerder zijn aangemaakt. Door nu een nieuw leerpad Fysiotherapeut aan te maken (waarin het belangrijk is om de Volgorde op Vrij in te stellen) en daarin de leerpaden van de eerder genoemde trainingen toe te voegen wordt een (fictief :-) ) opleidingsprofiel voor fysiotherapeut aangemaakt.

Lukt het je niet om een leerpad toe te voegen in een ander leerpad (omdat je deze niet kunt vinden), hou er dan rekening mee, dat het leerpad dat je wil toe voegen geen herhaling mag hebben. Je kunt uiteraard wel leerpaden laten herhalen, maar deze herhaling stel je dan in op het niveau van het opleidingsprofiel. Open daarvoor de Workflow instellingen van het desbetreffende leerpad in het overkoepelende leerpad en stel een herhaling in (kijk in dit artikel voor meer informatie):

Om ervoor te zorgen dat iedereen die de functie fysiotherapeut heeft, gekoppeld wordt aan dit curriculum (ook medewerkers die op een later moment in LearnLinq worden ingevoerd) stel je een doelgroep in in de planning (kijk in dit artikel voor meer informatie):

Vanuit de voortgang kun je nu zien hoe ver de medewerkers met dit opleidingsprofiel zijn gevorderd / hoe ver ze zijn met het opnieuw kwalificeren. 

Een tweede opleidingsprofiel

Als jouw organisatie voor een specifieke afdeling een extra eis stelt, bijvoorbeeld een opleiding Myofascia en Trigger points, maak dan een vergelijkbaar opleidingsprofiel, voeg hieraan de opleiding toe en voeg een een specifiekere doelgroep toe, namelijk, de functie Fysiotherapeut én de afdeling waarbij deze opleiding gevold moet worden. (Uiteraard moet de oorspronkelijke doelgroep uitgebreid worden met de andere afdelingen).

Door jouw opleidingsprofielen zoals hier beschreven in te richten, bestaat er het grote voordeel dat een medewerker die van afdelingen wisselt, de eerder behaalde resultaten (op de 'andere afdeling') meeneemt en deze niet opnieuw hoeft te doen. 

Heb je het antwoord gevonden?