In dit voorbeeld maken we een eenvoudige training die jaarlijks wordt herhaald zodat deze training als certificering ingezet kan worden. De training bevat dezelfde leeractiviteit als in dit voorbeeld, we passen de training zodanig aan dat er een tweede refresher e-learning wordt toegevoegd die jaarlijkse herhaald moet worden. Het leerpad dat we gaan maken, bevat nu twee leeractiviteiten, waarbij geldt dat een deelnemer gecertificeerd is na het afronden van de eerste leeractiviteit. Na een bepaalde tijd (bijvoorbeeld één jaar), verloopt de certificering en moet de deelnemer de tweede leeractiviteit afronden om de certificering te vernieuwen.

Stap 1: Maak een leerpad

 • Open de Bibliotheek, kies voor de + knop en kies de optie Leerpad.

 • Geef je leerpad een Titel en zet de Workflow op Interval.

Een Interval leerpad heeft de eigenschap dat iedere leeractiviteit of sectie nadat deze positief is afgerond ervoor zorgt dat de deelnemer geslaagd is voor het leerpad. Lees dit artikel voor meer informatie. 

 • Kies voor OK.

Stap 2: voeg twee e-learning leeractiviteiten toe

 • Voer stap 2 van dit voorbeeld twee keer uit. Het leerpad ziet er globaal als volgt uit:

Als een deelnemer dit leerpad start, moet eerst de 'Basistraining' gevolgd worden. Na het positief afronden van de 'Basistraining', is deze gecertificeerd (geslaagd) voor het leerpad 'EHBO' voor de duur van 12 maanden (deze 12 maanden is een standaard waarde die je zelf kunt aanpassen). Het is voor de deelnemer nog niet mogelijk om te starten met de 'Refresher cursus'. Na 11 maanden wordt de deelnemer erop geattendeerd dat zijn certificering voor 'Herhalend leerpad' gaat verlopen over één maand (deze periode kun je zelf aanpassen, zie verder). Vanaf dat moment is het mogelijk om de 'Refresher cursus' te starten.

Als je nu het leerpad zou publiceren, wordt de 'Refresher cursus' niet herhaald. De 'Refresher cursus' is in dit voorbeeld een LTI leeractiviteit en heeft standaard de eigenschap dat deze niet herhaald mag worden. We zorgen er nu eerst voor dat deze eigenschap wordt aangepast.

Stap 3: pas de tweede e-learning activiteit aan zodat deze herhaald mag worden

 • Open de instellingen van de tweede e-learning activiteit:

 • Activeer de optie Deze LTI leeractiviteit mag herhaald worden in het leerpad.

 • Selecteer OK.

Stap 4: stel een herhaling in

 • Open de Workflow instellingen van de tweede e-learning activiteit:

 • Stel onder Herhalingscondities de optie Herhaal in op Iedere 12 maanden:

 • Selecteer Opslaan.

 • Volg stap 3 en 4 van dit voorbeeld om het leerpad te organiseren en om deelnemers te koppelen.

Onder de herhalingscondities vind je ook 'Blokkeren' activeren. Met deze optie stel je de periode in hoe lang een leeractiviteit 'Verlopen' mag zijn. Als je de optie blokkeren activeert en je stelt dit in op één maand, krijgt de deelnemer nadat het element verlopen is, nog één maand de tijd om het element af te ronden. Na deze maand zal het element geblokkeerd worden en zakt de deelnemer voor het leerpad.

Heb je het antwoord gevonden?