Alle acties die een gebruiker uitvoert in een leerpad (bijvoorbeeld inschrijven, positieve resultaten halen, negatieve resultaten halen, etc.) worden vastgelegd in LearnLinq. LearnLinq gebruikt het totaal van deze acties van een gebruiker voor een leerpad om de status van dat leerpad te bepalen. Deze acties kun je zelf ook inzien in het scherm Learning Activity Stream

Waar vind ik de Learning Activity Stream?

Open het Instellingen menu en kies vervolgens voor de optie Learning Activity Stream. Dit laat alle acties zien die zijn uitgevoerd in LearnLinq. Door gebruik te maken van de zoekmogelijkheid kun je snel inzoomen op een specifieke gebruiker en filteren op de uitgevoerde leeractiviteiten van deze gebruiker.

Door een rij te selecteren worden de details van de actie geopend:

Hierbij is het belangrijk dat je je realiseert dat de Learning Activity Stream een historisch overzicht bevat. Er worden géén wijzigingen op deze rijen doorgevoerd. Wordt op een later moment voor een leerpad een wijziging gemaakt door een gebruiker, dan wordt een nieuwe rij ingevoerd:

Voorbeeld: in bovenstaande screenshot is Willem Ensing geslaagd voor het leerpad Bedrijfshulpverlener(BHV). Wordt op een later moment de titel veranderd naar Bedrijfshulpverlener editie 2019, dan zal deze wijziging niet zichtbaar zijn.

Voorbeeld: als een gebruiker wordt ingeschreven op een klassikale sessie en er na het inschrijven trainers worden vastgelegd bij die klassikale sessie, dan zijn deze trainers niet zichtbaar in de Learning Activity Stream. Dit is omdat op het moment van vastleggen deze trainers nog niet bekend waren.

Let op: wil je alle leeractiviteiten van een leerpad zien, moet je zoeken op de naam van de desbetreffende leeractiviteiten. Bijvoorbeeld om alle individuele onderdelen van het leerpad Bedrijfshulpverlener(BHV) te bekijken, moet je zoeken op Eerste Hulp, Brandbestrijding en Ontruiming en Herhaling:

Uiteraard kun je in dit voorbeeld ook filteren op het leerpad zelf (Bedrijfshulpverlener(BHV)).

Heb je het antwoord gevonden?