In sommige situaties is er een noodzaak om resultaten in te voeren voor gebruikers als er al elders resultaten zijn behaald (bijvoorbeeld wanneer een nieuwe medewerker al leeractiviteiten elders heeft gevolgd). Op dat moment kun je ervoor kiezen om handmatig resultaten in te stellen zodat de gebruiker kan starten in een leerpad op de juiste positie, waarbij alle eerder gehaalde leeractiviteiten overgeslagen kunnen worden.

Hoe voeg ik een nieuw resultaat toe voor een leeractiviteit

Ga naar het Instellingen menu en kies dan voor de optie Learning Activity Stream. Dit laat alle resultaten zien die zijn vastgelegd in LearnLinq. Kies in de rechter bovenhoek van het Learning Activity Stream scherm voor de optie Voeg nieuw resultaat toe (+ knop).
Stel een Gebruiker in, selecteer het Leerpad waarin de leeractiviteit is en stel de Datum in van het resultaat in. Bij de Opmerkingen kun je optioneel de reden aangeven waarom dit resultaat is toegevoegd.

Na het kiezen voor het leerpad, wordt het leerpad met alle bijbehorende leeractiviteiten getoond. Selecteer de leeractiviteiten waarvoor het nieuwe resultaat moet gelden (er kunnen meerdere leeractiviteiten tegelijkertijd geselecteerd worden):

Let op: het is niet mogelijk om direct een resultaat voor een leerpad aan te maken. Je moet altijd ervoor zorgen dat de onderdelen van een leerpad een resultaat hebben zodat LearnLinq daarna kan berekenen welk resultaat het leerpad (of een sectie) heeft.

Als alle leeractiviteiten voor deze gebruiker zijn ingesteld, kies dan voor Opslaan om het nieuwe resultaat toe te voegen. Nadat je voor Opslaan hebt  gekozen, sluit het scherm niet. Dat stelt je in staat om snel een nieuw resultaat in te stellen voor een volgende gebruiker: verander de Gebruiker en kies daarna voor Opslaan. Als je alle resultaten hebt toegevoegd, kies dan voor Annuleren of X-knop om het scherm te sluiten.

Inschrijven op het leerpad

Het toevoegen van een resultaat van een leeractiviteit voor een gebruiker betekent niet dat de gebruiker wordt ingeschreven op het leerpad. Als de gebruiker nog niet is ingeschreven op het leerpad, moet je de gebruiker zelf inschrijven op het leerpad. We adviseren je om dit te doen nadat je de resultaten voor de leeractiviteiten hebt ingesteld.

Resultaten instellen voor leerpaden in leerpaden

Het kan voorkomen dat je onderstaande melding te zien krijgt (1):

Dit betekent dat het leerpad een ander (genest) leerpad bevat. Het is niet mogelijk om een nieuw resultaat direct in te stellen op een genest leerpad. Dit is op te lossen door bij (2) het geneste leerpad op te zoeken en voor dat leerpad resultaten toe te voegen voor de bijbehorende leeractiviteiten.

Op zoek naar tutorials? Klik hier.

Heb je het antwoord gevonden?