De leeractiviteit Aftekenen kan gebruikt worden door een 'supervisor' om een externe activiteit van een deelnemer goed te keuren. Een voorbeeld hiervan is een vaardigheidstraining waar de deelnemer in een praktijksessie demonstreert wat haar/zijn vaardigheden zijn en waar de supervisor oordeelt door middel van goedkeuren of afkeuren of de deelnemer de benodigde vaardigheden bezit.

Let op: voor iedere taak die een supervisor moet goedkeuren moet een separate leeractiviteit Aftekenen aangemaakt worden.

Voorbeeld

Je wil weten of een verpleegkundige een specifieke taak zoals subcutaan injecteren kan uitvoeren. Daarvoor maak je een Subcutaan Injecteren Aftekenen leeractiviteit in je leerpad. Als de verpleegkundige er aan toe is deze vaardigheden uit te voeren, gaat hij of zij naar de persoon uit de lijst supervisors behorend bij de leeractiviteit die op deze vaardigheid toezicht zal houden. Wordt de taak succesvol uitgevoerd, dan kan de supervisor de leeractiviteit goedkeuren.

Uitvoering

  1. Alle leeractiviteiten moeten onderdeel zijn van een leerpad voordat een supervisor of deelnemer iets van de leeractiviteit kan zien, dus begin met het aanmaken van een leerpad. Voeg vervolgens een Aftekenen leeractiviteit toe aan het leerpad en publiceer het leerpad. Gebruik het Omschrijving veld om aan de deelnemer uit te leggen wat er wordt verwacht voor het afronden van deze leeractiviteit.

  2. Open de Planning en open het leerpad.

  3. Open de Details en open het Aftekenen leeractiviteit om de Supervisors vast te leggen.

  4. Zorg ervoor dat de deelnemer is ingeschreven op het leerpad.

  5. Klaar!

Hoe wordt het gebruikt

Als een deelnemer een leerpad opent met een Aftekenen leeractiviteit, zijn alleen de omschrijving en de Supervisors zichtbaar. De deelnemer kan de leeractiviteit zelf niet afronden in LearnLinq.

Maar de gebruikers die als supervisor zijn aangewezen, zien in LearnLinq het nieuwe menu item Aftekenen. Vanuit dit menu kan een supervisor ervoor kiezen om de aftekenen leeractiviteit goed of af te keuren voor een ingeschreven deelnemer:

Let hierbij op dat een supervisor alleen die leeractiviteiten kan aftekenen, die beschikbaar zijn voor de deelnemer. Hierbij is de volgorde van de Aftekenen leeractiviteiten belangrijk (de volgorde (keuze uit vast en vrij) is instelbaar in het leerpad of de sectie). Bijvoorbeeld:

Na inschrijven op dit leerpad, is voor een deelnemer de eerste leeractiviteit 'Eerste Afteken Leeractiviteit' actief. Na het slagen voor 'Eerste Afteken Leeractiviteit' wordt de 'Tweede Afteken Leeractiviteit' geactiveerd, etc.

Als een Supervisor wordt aangewezen om alle drie de taken te beoordelen, geldt voor de Supervisor dezelfde volgorde. Als eerste moet leeractiviteit 'Eerste Afteken Leeractiviteit' goedgekeurd worden, daarna de tweede, etc. LearnLinq helpt de supervisor, door alleen die leeractiviteiten te tonen die ook actief zijn voor de deelnemer. Het is niet mogelijk voor de supervisor om toekomstige leeractiviteiten te zien:

Heb je het antwoord gevonden?