Alle collecties
Gebruikershandleiding
Leerpaden
Deelnemer meer tijd of pogingen geven
Deelnemer meer tijd of pogingen geven
Een deelnemer die is gezakt voor een leerpad heeft geen toegang meer tot leeractiviteiten van dat leerpad. Lees hier wat je dan kunt doen.
Manon van der Drift avatar
Geschreven door Manon van der Drift
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Als een deelnemer gezakt is voor een leerpad, heeft hij of zij geen toegang meer tot de leeractiviteiten van het leerpad. Dit betekent dat de deelnemer geen mogelijkheden meer heeft om het probleem zelf op te lossen. Het leerpad toont de 'Gezakt' status, maar er zijn geen leeractiviteiten meer beschikbaar:

Als de deelnemer het leerpad opent, dan worden alle leeractiviteiten grijs / inactief weergegeven.

Als organisator, kun je besluiten om de deelnemer meer tijd of meer pogingen te geven. Als je meer pogingen of meer tijd geeft, vertel je LearnLinq om voor een specifieke leeractiviteit meer tijd of meer pogingen te geven, afhankelijk van de reden waarom de deelnemer gezakt is. 

Hoe geef ik meer tijd

 • Open de Planning.

 • Selecteer het leerpad waarvoor de deelnemer is gezakt.

 • Open de tab Deelnemers.

 • Selecteer de deelnemer die gezakt is.

Let op: De optie Geef Extra Tijd is alleen beschikbaar voor deelnemers die gezakt zijn voor een leerpad én als de deelnemer de desbetreffende leeractiviteit niet binnen de gestelde tijd heeft afgerond.

 • Kies de optie Geef Extra Tijd.

 • Stel de datum in tot het moment dat de deelnemer de tijd krijgt om de leeractiviteit af te ronden.

 • Kies voor Opslaan.

Als iemand meer tijd heeft gekregen kun je dit terugzien in het voortgangscherm.

Hoe geef ik meer pogingen / hoe heropen ik de toegang tot de e-learning

 • Open de Planning.

 • Selecteer het leerpad waarvoor de deelnemer is gezakt.

 • Open de tab Deelnemers.

 • Selecteer de deelnemer die gezakt is.

Let op: De optie Geef Meer Pogingen is alleen beschikbaar voor deelnemers die de desbetreffende leeractiviteit niet binnen het gestelde aantal pogingen heeft afgerond.

 • Kies de optie Geef Meer Pogingen.

Afhankelijk van de instellingen van je e-learning worden twee mogelijke instellingen getoond:

Het instellen van het aantal resterende pogingen

 • Stel het aantal resterende pogingen in dat de deelnemer erbij mag hebben.

Toegang geven tot nieuwe pogingen in de content

 • Selecteer Toegang tot de nieuwe pogingen in de content toestaan

Let op: in deze situatie moet je in de e-learning beheeromgeving ook de toegang vrijgeven tot de e-learning. Of dit nodig is en hoe dit moet kun je nagaan bij de leverancier van de e-learning. Werk je met e-learning van ZorgPad Professional lees dan dit artikel.

 • Kies voor Opslaan.

Was dit een antwoord op uw vraag?