Inleiding

Het Interval leerpad type is ontworpen voor leerpaden die bestaan uit meerdere opeenvolgende cursussen, waarbij na het behalen van zo'n cursus door de deelnemer het leerpad (tijdelijk) geslaagd is. 

Let op: een Standaard leerpad kun je ook opbouwen uit meerdere cursussen, maar een deelnemer is pas voor een Standaard leerpad geslaagd als alle onderdelen van het leerpad geslaagd zijn.

Voorbeeld

Een typisch voorbeeld van een Interval leerpad is de BHV. Een BHV cursus bestaat vaak uit twee cursussen: een Basiscursus en een Herhalingscursus die na het behalen van de Basiscursus jaarlijks herhaald moet worden. Na het behalen van de Basiscursus mag een deelnemer  BHV taken uitvoeren, maar de deelnemer moet wel periodiek (meestal jaarlijks) de Herhaling uitvoeren om gecertificeerd te blijven.

Hoe maak je dit

Maak voor dit voorbeeld een Interval leerpad aan (kijk in dit artikel voor meer informatie) en voeg aan dit leerpad een sectie en een klassikale sessie toe (kijk in dit artikel voor meer informatie): de Basiscursus en de Herhaling:

De Basiscursus is toegevoegd als het eerste onderdeel van dit leerpad waarvoor een deelnemer een eindstatus krijgt. Omdat de status van een Interval stapsgewijs wordt bepaalt, is het niet mogelijk om een vrije volgorde in te stellen. In dit voorbeeld moet de deelnemer volgens een vaste volgorde eerst de Basiscursus halen, gevolgd door de Herhaling. 

LearnLinq bepaalt aan de hand van de status van onderdelen op het hoogste niveau (dit zijn secties of leeractiviteiten) of een deelnemer tijdelijk geslaagd is voor het leerpad. Bevat het hoogste niveau een sectie met daarin meerdere onderdelen, dan is een deelnemer geslaagd voor het leerpad als de sectie gehaald is. Een deelnemer haalt de sectie als alle onderdelen geslaagd zijn.

De Basiscursus in het bovenstaande voorbeeld moet nog gevuld worden met twee klassikale sessies: die voor Brandbestrijding en EHBO. Voor deze onderdelen is het niet relevant in welke volgorde deze worden gedaan. Stel in de sectie een vrije volgorde in en voeg twee klassikale sessies toe:

Een Interval leerpad onderscheidt zich van de andere typen leerpaden zodanig dat bij het behalen van een gedeelte van het leerpad (vaak een losse cursus) de deelnemer tijdelijk geslaagd is. Dit betekent dat het voor alle onderdelen (behalve de laatste) op het hoogste niveau een vervaldatum ingesteld moet worden. Standaard staat deze vervaldatum op één jaar. In de Workflow Instellingen van een leeractiviteit of een sectie kun je deze Verloopconditie veranderen (lees dit artikel voor meer informatie over Workflow Instellingen).

In bovenstaand voorbeeld wordt de Herhaling ieder jaar opnieuw aangeboden. Dit is instelbaar in de Workflow instellingen onder Herhalingsconditie. Na het instellen van de Herhalingsconditie is dit zichtbaar met een herhaalicoon:

Standaard wordt voor een Interval geen Afrondingsbericht getoond. Door het Afrondingsbericht in te stellen (lees dit artikel voor meer informatie) en iconen toe te voegen is het leerpad gereed:

Heb je het antwoord gevonden?