Een Standaard leerpad wordt veel gebruikt voor leerpaden waarvoor alle leeractiviteiten (onderdelen) van het leerpad afgerond moeten zijn voordat de deelnemer is geslaagd. Dit kan een heel eenvoudige cursus zijn die bestaat uit twee e-learning modules, maar een standaard leerpad kan ook gebruikt worden om cursussen te maken waarin de leeractiviteiten een relatie met elkaar hebben: het eerste stuk van een leerpad is maar beperkt geldig zodat een deelnemer het tweede stuk binnen een bepaalde tijd moet afronden.

In dit artikel beschrijven we een eenvoudig voorbeeld van een Standaard leerpad en ook een meer uitgebreid voorbeeld waarin we de geldigheid instelling gebruiken.

Voorbeeld 1: E-learning cursus

De schermafdruk hieronder beschrijft een eenvoudig voorbeeld van een Standaard cursus met daarin twee leeractiviteiten: 

De status van het leerpad veranderd naar Geslaagd zodra de deelnemer beide leeractiviteiten (onderdelen / modules) heeft afgerond.

Hoe maak je dit voorbeeld zelf

De cursus die hierboven beschreven is kun je aanmaken door een Standaard leerpad aan te maken met twee leeractiviteiten: de twee e-learning modules.

Creëer als eerste het leerpad (kijk in dit artikel). Geef het leerpad een Titel en controleer of de Workflow ingesteld is op Standaard. Stel Volgorde in op Vast als de modules in vaste volgorde gevolgd moeten worden of Vrij als de modules vrij gekozen mogen worden door de deelnemer (kijk in dit artikel). Kies OK om verder te gaan.

Daarna voeg je de eerste leeractiviteit toe, in dit geval een LTI E-learning module (kijk in dit artikel). Stel de Titel, de URL, Consumer Key en Secret in en kies OK om het scherm te sluiten. Voeg vervolgens een tweede leeractiviteit toe, in dit geval een SCORM E-learning module. Stel de Titel in en kies SCORM PAKKET UPLOADEN en kies OK om het scherm te sluiten.

Als het nodig is, gebruik dan de Workflow instellingen voor de e-learning leeractiviteiten om Afrondingscondities, Verloopcondities en/of Herhalingscondities in te stellen, bijvoorbeeld als je wil instellen dat een deelnemer het leerpad heeft afgerond één jaar nadat er ingeschreven is op het leerpad (kijk in dit artikel).

Voorbeeld 2: Rijbewijs

Een uitgebreider voorbeeld van een standaard leerpad is het rijbewijs. Het rijbewijs bestaat uit twee leeractiviteiten: een theorie examen en het praktijkexamen:

Het leerpad moet in een vaste volgorde en binnen vaste tijden afgerond zijn. De eerste leeractiviteit, in dit voorbeeld Theorie examen moet afgerond zijn voordat de deelnemer mag starten met het Praktijk Examen en bovendien moet het Praktijk Examen afgerond zijn binnen een periode van één jaar na het behalen van het Theorie examen. Wordt het Praktijk Examen niet binnen één jaar na het behalen van het Theorie examen afgerond, dan moet de deelnemer opnieuw met het leerpad beginnen.

Als de deelnemer het Theorie Examen en binnen de juiste periode het Praktijk Examen heeft gehaald, dan is de deelnemer geslaagd voor het Rijbewijs.

Hoe maak je dit voorbeeld zelf

Dit voorbeeld is qua opzet gelijk aan het eerste voorbeeld, behalve dat in dit voorbeeld de leeractiviteiten Klassikale sessie (kijk in dit artikel) en Aftekenen wordt gebruikt (kijk in dit artikel). Buiten het verschil in leeractiviteiten zijn er twee andere belangrijke verschillen:

  • In het tweede voorbeeld is het noodzakelijk om de Volgorde in te stellen op Vast in de instellingen van het leerpad (kijk in dit artikel).

  • In het tweede voorbeeld worden de Workflow instellingen gebruikt om in te stellen dat het Theorie Examen verloopt als de deelnemer het Praktijk Examen niet afrond één jaar na het halen van het Theorie Examen. Dit wordt gedaan door de Verloopcondities op één jaar in te stellen (kijk in dit artikel):

Op zoek naar tutorials? Klik hier.

Heb je het antwoord gevonden?