Binnen LearnLinq wordt een gebruiker standaard vastgelegd met een beperkte set informatie (in principe naam, gebruikersnaam en e-mailadres). Het komt soms voor dat voor het uitvoeren van de opleidingsadministratie meer gegevens nodig zijn. Met het gebruik van Vrije Velden kun je deze gegevens vastleggen bij de gebruiker. De gegevens van deze Vrije Velden kun je dan laten zien bij de presentielijst, bij het profiel van de gebruiker of bij voortgang. In dit artikel wordt uitgelegd hoe je een Vrij Veld kunt aanmaken en hoe je het Vrij Veld kunt tonen bij de presentielijst en bij voortgang.

Voorbeeld: Binnen LearnLinq is het mogelijk om accreditatiepunten bij te schrijven bij beroepsgroepen van PE-Online. Hiervoor is het noodzakelijk om een relatienummer behorend bij die beroepsgroep vast te leggen. Dit relatienummer kun je vastleggen in een vrij veld. Vervolgens kun je dit relatienummer tonen in het profiel van de gebruiker, zodat deze zelf het nummer kan toevoegen of bewerken.

Standaard werkwijze

Volg deze stappen om een Vrij Veld aan te maken en ervoor te zorgen dat het getoond wordt in de presentielijst en/of in de voortgang:

 1. Maak een nieuw Vrij Veld aan.

 2. Voeg gegevens toe aan het Vrij Veld.

 3. Zorg ervoor dat het Vrij Veld zichtbaar wordt bij de klassikale sessie, zodat het wordt getoond in de presentielijst.

 4. Zorg ervoor dat het Vrij Veld zichtbaar wordt bij het leerpad, zodat het wordt getoond in de voortgang.

We leggen deze stappen hieronder in detail uit.

Stap 1: Maak een nieuw Vrij Veld aan

Open de Instellingen en vervolgens Vrije Velden om een nieuw Vrij Veld aan te maken. Kies voor + in de rechter bovenhoek om het Vrij Veld aan te maken. Kies het datatype (Tekst of Datum) en kies Volgende. Ieder Vrij Veld heeft de volgende instelmogelijkheden:

 • Naam - dit is de naam die getoond wordt in de instellingen. De naam moet beginnen met custom_.

 • Gebruiker kan het vrije veld zelf invullen en aanpassen - deze instelling bepaalt of het veld getoond wordt bij het profiel van de gebruiker zodat deze het veld zelf kan invullen.

 • Weergave naam - deze naam wordt buiten de instellingen gebruikt om het Vrij Veld te tonen, bijvoorbeeld in de presentielijst, of bij het gebruikersprofiel.

 • Hint - deze tekst wordt getoond waar de gebruiker zelf het gegeven kan invullen of bijwerken, bijvoorbeeld het registratienummer voor PE-Online.

Stel de Naam in, geef aan of de gebruiker het veld zelf mag invullen en kies vervolgens voor de + knop. Vul in dit scherm de Taal, Titel en de Hint in en klik op OK. Je kunt per taal een Titel en Hint instellen, of voor alle talen dezelfde Titel en Hint gebruiken:

Kies als laatste voor Opslaan om het Vrij Veld vast te leggen.

Stap 2: gegevens toevoegen aan een Vrij Veld

Er zijn drie methodes om gegevens aan een Vrij Veld toe te voegen:

 1. Open het scherm Gebruikers, bewerk de gebruiker, blader naar de sectie Vrije Velden en voer de de waarde in van het Vrij Veld wat je wilt aanpassen.

 2. Lees de waarde van het Vrij Veld in via de gebruikersimport of de API

 3. Laat de gebruiker de waarde van het Vrij Veld zelf toevoegen aan zijn of haar profiel.

Stap 3: Toon het Vrij Veld bij de presentielijst

Als je het aangemaakte Vrij Veld wil tonen bij de presentielijst van een klassikale sessie dan moet dit worden ingesteld bij de instellingen van de Klassikale Sessie. Blader bij de instellingen naar de sectie Privacy en stel in welk Vrij Veld zichtbaar mag zijn bij de presentielijst:

Bij het openen van de presentielijst van deze klassikale sessie worden de aangekruiste Vrije Velden getoond:

Stap 4: Toon het Vrij Veld bij de voortgang en planning

Als je het aangemaakte Vrij Veld wil tonen bij de voortgang en planning van een leerpad dan moet dit worden ingesteld bij de instellingen van het Leerpad. Blader bij de instellingen naar de sectie Privacy en stel in welk Vrij Veld zichtbaar mag zijn bij de presentielijst:

Als de voortgang van een deelnemer wordt geopend, dan zijn de Vrije Velden zichtbaar bij de sectie Persoonsgegevens:

Stap 5: Toon het Vrij Veld op een certificaat

Als je het aangemaakte Vrij Veld wil tonen op een certificaat dan moet dit worden ingesteld bij de opmaak van het Certificaat. Bij het instellen van het certificaat kun je vervolgens bij Samenvoegvelden jouw aangemaakte vrij veld toevoegen aan de opmaak van het certificaat.

Op zoek naar tutorials? Klik hier.

Heb je het antwoord gevonden?